เปิดแนวโน้ม กัญชา ตลาดนี้ไปต่ออย่างไร

Mar 25, 2021 366
เปิดแนวโน้ม กัญชา ตลาดนี้ไปต่ออย่างไร  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img1 size: 1105x572 px

นโยบายส่งเสริมพืชเศรษฐกิจอย่าง "กัญชา" ของรัฐบาลไทย เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นมาก หลังจากกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ปลดล็อกให้ทุกส่วนของกัญชาและกัญชงไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้น ช่อดอก ใบที่ติดกับช่อดอก และเมล็ดกัญชาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563

 
โดยส่วนต่างๆ ของ ‘กัญชา’ ที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย สารสกัด CBD ที่มี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2% และกากที่เหลือจากการสกัดกัญชา ซึ่งต้องมี THC ไม่เกิน 0.2%
 
ขณะที่ส่วนต่างๆ ของ ‘กัญชง’ ที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย สารสกัด CBD ที่มี THC ไม่เกิน 0.2% เมล็ด น้ำมันหรือสารสกัดจากเมล็ด และกากที่เหลือจากการสกัดกัญชง ซึ่งต้องมี THC ไม่เกิน 0.2%
 
เท่ากับว่าเป็นการคลายล็อกให้ประชาชนและเอกชน สามารถใช้ประโยชน์จากส่วนเหล่านี้ของกัญชาและกัญชงได้ แต่มีข้อกำหนดว่าต้องได้มาจากสถานที่ปลูกหรือผลิตในประเทศ และได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น ส่วนกรณีการนำเข้าสามารถนำเข้าได้ โดยขออนุญาตเป็นยาเสพติด ยกเว้นเปลือกแห้ง แกนลำต้นแห้ง และเส้นใยแห้ง ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดตามประกาศนี้
ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าประชาชนตั้งแต่  7 คนขึ้นไป สามารถรวมกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันการนำเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ทำสัญญาร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานสาธารณสุข
 
ซึ่งเป็นไปตามโมเดลต้นแบบ “โนนมาลัยโมเดล” อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาครัวเรือนละ 6 ต้น นำผลผลิตส่งโรงพยาบาลเพื่อนำไปแปรรูปสร้างรายได้  
 
อีกด้านหนึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ผู้ดูแลต้นน้ำการผลิต ก็ได้ขึ้นทะเบียน ‘กัญชาพันธุ์อิสระ 01’ ซึ่งพัฒนาคัดเลือกพันธุ์โดยกรมการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ โดยสำนักคุ้มครองพันธุ์พืชได้ตรวจสอบเอกสารและลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวตามหลักวิชาการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
 
กัญชาพันธุ์อิสระ 01 ได้มาจากการพัฒนาคัดเลือกกลุ่มประชากรกัญชาสายพันธุ์ไทยที่ปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ประมาณ 24 ปี จึงได้ตั้งชื่อพันธุ์นี้เพื่อสื่อความหมายถึงกัญชาสายพันธุ์ดีของประเทศไทยที่มีสาร Cannabinoid (CBD) ซึ่งมีสรรพคุณทางยา ได้รับการปลดปล่อยให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้
 
และทันทีที่นโยบายส่งเสริมพืชเศรษฐกิจตัวใหม่เป็นรูปเป็นร่าง ผู้ประกอบการในธุรกิจต่างๆ ได้ประกาศนโยบายขานรับทันที่ โดยเฉพาะกลุ่ม บจ. กว่า 10 บริษัท ทั้งด้านเกษตร อาหาร เครื่องดื่ม ต่างแสดงความสนใจในประเด็นดังกล่าว 
 
อย่างไรก็ตาม การเพาะปลูกกัญชาจะต้องใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน จึงคาดว่าจะสามารถเก็บผลผลิตมาสกัดน้ำมัน CBD หรือในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 แต่ก็นับว่านี่เป็นการจุดประกายสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปผลิตเป็นสินค้าส่งออกในอนาคต
 
โดยมีตัวเลขการคาดการณ์จากข้อมูลสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า แนวโน้มตลาดกัญชาและกัญชงจะมีมูลค่ากว่า 1.03 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2567 และปัจจุบันมีประเทศที่ปลดล็อกกัญชาทั้งหมดและปลดล็อกบางส่วนรวม 69 ประเทศ จาก 193 ประเทศทั่วโลก คิดเป็นสัดส่วน 36% ของประเทศ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของโลกเลยทีเดียว
 
แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกยังต้องศึกษากฎระเบียบการส่งออกของแต่ละประเทศ ซึ่งยังมีข้อกำหนดที่แตกต่างกัน อาจจะใช้เพื่อทางการแพทย์ หรือสันทนาการ มีทั้งที่เปิดเสรีและปลดล็อกแบบมีเงื่อนไข เช่นเดียวกับไทยหรือบางประเทศมีกฎระเบียบที่แตกต่างกันในแต่ละเมืองและแต่ละรัฐ หากไทยสามารถปฏิบัติได้ก็ย่อมจะสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

SME Update
17/03/2021
 
เปิดแนวโน้ม กัญชา ตลาดนี้ไปต่ออย่างไร  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img4 size: 1080x1080 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com