Home : ข่าว COVID-19

เหตุผลที่บอกว่าการระบาดที่ทองหล่อ น่าจะมาจากเขมร - นพ.ยง ภู่วรวรรณ

โควิดทองหล่อคลัสเตอร์ นั้นเป็นสายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์ มีต้นตอมาจากเขมร โดยอิงผลการเทียบเคียงพันธุกรรมจากผู้ป่วยไวรัสกลายพันธุ์ชนิดนี้ ร่วมกับเอกสารหลัก
ฐานจากองค์การอนามัยโลก
Date: 09/04/2564 View: 357
image1 size: 960x720px

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ได้โพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของการยืนยันว่า ทำไมจึงสรุปว่าสายพันธุ์โควิดที่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ซึงมีต้นตอมาจากสถานบันเทิง "โควิดทองหล่อคลัสเตอร์" นั้นเป็นสายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์ มีต้นตอมาจากเขมร โดยอิงผลการเทียบเคียงพันธุกรรมจากผู้ป่วยไวรัสกลายพันธุ์ชนิดนี้ ร่วมกับเอกสารหลัก
ฐานจากองค์การอนามัยโลก

รายละเอียดนำเสนอดังนี้


โควิด 19 เหตุผลที่บอกว่าการระบาดที่ทองหล่อ น่าจะมาจากเขมร

การระบาดที่ทองหล่อและระบาดอย่างมากในประเทศไทยขณะนี้ โดยเฉพาะมาจากสถานบันเทิง ที่เป็นแหล่งต้นตอของการแพร่กระจายอย่างมาก 
 
สายพันธุ์ไวรัสเป็นสายพันธุ์อังกฤษ B.1.1.7 
 
แต่เดิมการระบาดที่สมุทรสาครและแพร่กระจายไปทั่วประเทศตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นสายพันธุ์ในกลุ่ม GH ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับการพบในผู้ที่เดินทางมาจากประเทศพม่า
 
สายพันธุ์อังกฤษได้เริ่มมีการระบาดอย่างมากในประเทศเขมร โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ จนกระทั่งปัจจุบันการระบาดก็ยังไม่หยุด มีผู้ป่วยในการระบาดรอบนี้ร่วม 3000 คนและมีการเสียชีวิตมากกว่า 20 คน แสดงในรูปกราฟการระบาด
 
จากข้อมูลองค์การอนามัยโลก และมีการถอดรหัสพันธุกรรมของผู้ป่วยในเขมรที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานในการระบาดโรคนี้ จะเห็นว่าเป็นสายพันธุ์ B.1.1.7 และเขียนไว้อย่างชัดเจนในข้อมูลขององค์การอนามัยโลก
จากการถอดรหัสพันธุกรรมของสายพันธุ์ทองหล่อ โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬา ได้รับทุนสนับสนุนจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งสวทช 
 
แสดงให้เห็นว่าพันธุกรรมของไวรัสสายพันธุ์ทองหล่อ อยู่ในกลุ่มเดียวกับสายพันธุ์ที่ระบาดในเขมร มีความเหมือนกัน และเปรียบเทียบกับสายพันธุ์อังกฤษที่ศูนย์ไวรัส ได้ถอดรหัสพันธุกรรม โควิด 19 จากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศอังกฤษและยุโรป อเมริกา ความเหมือนของสายพันธุ์จะเหมือนกับสายพันธุ์ที่แยกได้จากเขมร มากกว่า 
 
การระบาดในเขมรเกิดขึ้นก่อนในประเทศไทย โดยเกิดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และระบาดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 
 
ประกอบกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยการถอดรหัสพันธุกรรม มีความเหมือนกัน 
 
การระบาดในประเทศไทยเกิดขึ้นหลังจากการระบาดในเขมรมานานกว่า 6 สัปดาห์ 
 
เมื่อเรียบเรียงตามระยะเวลา ความเป็นไปได้จึงน่าจะเป็นจากเขมรมาประเทศไทย  มากกว่าประเทศไทยไปเขมร
 
ข้อมูลทั้งหมดจึงเป็นข้อมูลที่สนับสนุน โดยเฉพาะทางด้านสายพันธุ์ พันธุศาสตร์ ว่าการระบาดครั้งนี้ น่าจะมาจากประเทศกัมพูชา ส่วนจะมาด้วยวิธีใด ก็คงจะต้องมีการหากันต่อไป
 
อยากให้เด็กไทย สนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มาเพื่อใช้ตอบคำถามที่สงสัย 

นพ.ยง ภู่วรวรรณ
9 เมย 64
 
 
เหตุผลที่บอกว่าการระบาดที่ทองหล่อ น่าจะมาจากเขมร - นพ.ยง ภู่วรวรรณ  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 960x720 px
เหตุผลที่บอกว่าการระบาดที่ทองหล่อ น่าจะมาจากเขมร - นพ.ยง ภู่วรวรรณ  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 960x720 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]