วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ ป้องกันได้มากว่าปอดอักเสบ

Apr 24, 2021 186

วัคซีนปอดอักเสบ หรือ วัคซีนนิวโมคอกคัส (Pneumococcal vaccine) เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย S.pneumoniae ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ (การติดเชื้อในกระแสเลือด ยื่อหุ้มสมองอักเสบ และหูชั้นกลาง) เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มีมากกว่า 90 สายพันธุ์ ปัจจุบันโรคปอดอักเสบที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้สูงอายุ สามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีน (วัคซีนนี้ไม่สามารถป้องกัน ปอดอักเสบจากไวรัส เช่นโควิด-19 ได้)

วัคซีนปอดอักเสบ หรือ วัคซีนนิวโมคอกคัส (Pneumococcal vaccine) เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย S.pneumoniae ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ (การติดเชื้อในกระแสเลือด ยื่อหุ้มสมองอักเสบ และหูชั้นกลาง) เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มีมากกว่า 90 สายพันธุ์  ปัจจุบันโรคปอดอักเสบที่พบได้บ่อยที่สุดในผู้สูงอายุ สามารถป้องกันได้ด้วยการรับวัคซีน (วัคซีนนี้ไม่สามารถป้องกัน ปอดอักเสบจากไวรัส เช่นโควิด-19 ได้)
 
อาการของโรคปอดอักเสบที่พบได้บ่อยคือ
ไข้ ไอมีเสมหะ และหายใจหอบ(เร็ว/ลำบาก) นอกจากนี้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก และเกิดจากภาวะการหายใจล้มเหลวฉับพลันได้
 
ทั้งนี้ ระดับความรุนแรงของอาการจะแตกต่างกันไปในแต่ละราย ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อโรคที่ทำให้เกิดการติดเชื้อ เช่น เชื้อดื้อยา อายุและสุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย
 
ความเสี่ยงของโรคปอดอักเสบจะเพิ่มขึ้นในกลุ่มใด?
- เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
- ผู้สูงอายุ (แนะนำฉีดเมื่ออายุ 65 ปี กรณีไม่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคปอดอักเสบ)
- ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำทุกสาเหตุ
- ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคปอด (รวมถึง หอบหืด) โรคตับ โรคไต
- ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
- ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ
- ภาวะน้ำหล่อเลี้ยงสมองรั่ว
- การผ่าตัดประสาทหูเทียม 


วัคซีนปอดอักเสบ มีกี่ชนิด?
-  วัคซีนชนิดคอนจูเกต เช่น
PCV13 ซึ่งครอบคลุมการป้องกันเชื้อ Pneumococcus 13 สายพันธุ์ (สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าวัคซีนชนิด 23 สายพันธ์ และจากการเก็บข้อมูลของสายพันธ์ในประเทศไทย พบว่าตรงกับสายพันธ์ที่ก่อโรคมากกว่าวัคซีนชนิด 23 สายพันธ์)
 
-  วัคซีนชนิดโพลีซัคคาลายด์ เช่น
PPSV23 ที่สามารถป้องกันเชื้อได้ 23 สายพันธุ์
 
การรับวัคซีนเป็นวิธีป้องกันโรคปอดอักเสบที่ดีที่สุด นอกจากนี้การป้องกันปัญหาสุขภาพเรื้อรัง ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง (จากยาและโรค) ร่วมกับการหลีกเลี่ยงสัมผัสโดยตรงกับผู้ป่วยที่มีเชื้อแบคทีเรีย/ผู้ป่วยทางเดินหายใจจะลดโอกาสการเกิดโรคปอดอักเสบท่านสามารถเข้ามารับคำปรึกษาและรับวัคซีนจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

60 หมู่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี
ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
เบอร์โทร 0-2594-0020-65
Call Center 1218
 
 

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com