ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.ยันฮี เปิด ศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา

รพ.ยันฮี เปิด ศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา Thumb HealthServ.net
รพ.ยันฮี เปิด ศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา ThumbMobile HealthServ.net

ให้บริการรักษาโรคสำหรับแพทย์ทางเลือก โดยนำกัญชาเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการรักษา บริการครอบคลุม พร้อมเสนอแนวทางการดูแลรักษาสำหรับแพทย์ทางเลือก โดยมีทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

รพ.ยันฮี เปิด ศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา HealthServ
รพ.ยันฮี เปิด ศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา ให้บริการรักษาโรคสำหรับแพทย์ทางเลือก โดยนำกัญชาเข้ามาเป็นส่วนประกอบในการรักษา บริการครอบคลุม พร้อมเสนอแนวทางการดูแลรักษาสำหรับแพทย์ทางเลือก โดยมีทีมแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาต ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการนวด หลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาโดยใช้ส่วนผสมของน้ำมันกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย์ เพื่อเปิดประสบการณ์การรักษาด้วยกัญชาและคุณภาพชีวิตที่ดี
 
 
นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผอ.โรงพยาบาลยันฮี และ นพ.วัสสะ วัชรากร หน.แพทย์ ศูนย์แพทย์ทางเลือกและ Anti - aging จัดงานแถลงข่าว เปิด "ศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา” รักษาโรคด้วยกัญชาทางการแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเน้นรักษาโรคและอาการเรื้อรังด้วย กัญชาทางการแพทย์ โดยใช้ตำรับยา ที่ได้รับการอนุมัติจากกรมการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุขทั้ง 5 ตำรับ อาทิ อาการนอนไม่หลับ อาการปวดเข่า ปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง ลดรักษาอาการเครียด  คลายความกังวล ฯลฯ และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
 
 
"อุปสรรคของเปิดคลินิกกัญชาปัจจุบัน คือกัญชามีน้อย ปลูกไม่ทัน แต่เชื่อว่าในอีก 6 เดือนหรือ 1 ปีข้างหน้า จะมีมากขึ้น เพราะมีวิสาหกิจปลูกมากขึ้น แม้จะใช้เวลานาน รพ.มองเห็นปัญหานี้ จึงได้ทำ MOU กับหลายๆวิสาหกิจชุมชน รวมทั้ง MOU กับ มทร.พระนคร เราต้องการมั่นใจว่า เราจะมีเรื่องวัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบที่เป็น medical grade มารักษาคนไข้ เพราะการจะสกัดยาจากกัญชา ต้องเลือกพันธุ์ที่ถูกต้อง เลือกพันธุ์ที่ดี เพื่อประสิทธิผลในการรักษา" - นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผอ.โรงพยาบาลยันฮี กล่าว
รพ.ยันฮี เปิด ศูนย์รักษาโรคด้วยกัญชา HealthServ

ความพร้อมของบุคคลากร 

ภายใต้การนำโดย นพ.วัสสะ วัชรากร หัวหน้าแพทย์ศูนย์แพทย์ทางเลือกและแอนไท เอจจิ้ง กล่าวว่า นอกจากตัวกัญชาที่ดี คุณสมบัติที่ดี และพันธุ์ที่ดีแล้ว แต่หากไม่มีความพร้อม การนำกัญชามาใช้ก็จะมีปัญหาอยู่ดี  ดังนั้น ทางรพ.จึงได้ส่งแพทย์หลายท่านไปฝึกอบรมการใช้ เพราะไม่ใช่ว่าเป็นแพทย์แล้วจะสามารถนำมาใช้ได้เลย แต่ต้องทำการอบรมการใช้กัญชาทางการแพทย์ด้วย เพราะเราได้เอากัญชามาใช้กับผู้ป่วย ที่อาจจะเป็นโรคเรื้อรัง หรือร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งระยะสุดท้าย ดังนั้นทีมแพทย์จึงต้องมีความรู้ รวมถึงเภสัชกร พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ของศูนย์ ฝึกคนที่มีความรู้ในเรื่องกัญชาเพื่อพร้อมให้ข้อมูลกับประชาชนได้ ส่วน
ความพร้อมของแผนก ปกติจะดูแลเรื่องแพทย์ทางเลือกอยู่แล้ว อย่างนอนไม่หลับ หรือท้องผูก เดิมการรักษาในแบบองค์รวมอยู่แล้ว ไม่ว่าจะมารักษาอาการใดก็ตาม ทั้งนี้กัญชาก็จะนำมาเสริมในการรักษา การดูแลคนไข้ ให้ครอบคลุมและแก้ปัญหาของคนไข้ให้ดีที่สุด 
 

องค์ความรู้การปลูกและผลผลิตกัญชา

ส่วนของ มทร.พระนคร ดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์ คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า มทร.พระนคร ยินดีจะนำองค์ความรู้ จากการวิจัยศึกษา ที่ได้จากการปลูกกัญชา เพื่อส่งต่อวัตถุดิบและผลผลิตออกสู่วงกว้าง การร่วมมือกับ รพ.ยันฮี ที่มีความพร้อม จะเป็นโอกาสที่ดีจะนำความผลผลิต นำความรู้ที่เราได้ดำเนินการเก็บสะสมมา ส่งต่อประโยชน์นั้นไปสู่ประชาชนได้ง่ายขึ้น 
 
ดร.ไพศาล การถาง รองคณบดี คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า มทร.พระนคร ความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา มุ่งเน้นการวิจัยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ การสกัดกลั่น CBD Isolate (การสกัดสารซีบีดี) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดของผลิตภัณฑ์ในหลากหลายประเภท (อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง) การเข้ามาทำเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ไม่ง่าย ไม่ใช่ใครก็ทำได้ มีเงื่อนไขเล็กๆ ในทางกฏหมายกำกับอยู่ ในการปลูกต้องใช้มาตรฐาน GACP (Good Agriculture and Collection Practice) ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปลูกพืชในทางการแพทย์ทั้งหมด สำหรับกัญชา นอกเหนือจากกิ่ง ก้าน ใบ ราก ที่ถือว่ามีคุณประโยชน์ระดับหนึ่ง สิ่งที่มีประโยชน์และมีมูลค่ามากของกัญชาคือช่อดอก หากมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบได้ ก็จะก่อมูลค่าได้ สารสำคัญที่อยู่ช่อดอกมีความสำคัญมาก การสกัดกลั่นจึงเป็นอีกเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกัน แม้ในปัจจุบันจะมีหลายที่ปลูก แต่ในการสกัดจะต้องอาศัยมาตรฐาน วันนี้ทุกหน่วยงานที่เดินหน้ากันในด้านกัญชา ทุกคนกำลังยืนอยู่บนมาตรฐาน และเดินหน้าไปบนมาตรฐานเดียวกันหมด จะทำให้วงจรของมีความยั่งยืนได้แน่

รพ.ยันฮีมีความพร้อมในทุกด้าน ทั้งทรัพยากรทุนมนุษย์ บุคคลากร ความพร้อมด้านการพัฒนาวัตถุดิบ และมียุทธศาสตร์ที่ดี

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด