ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง นครพนม 11 ธ.ค.64

Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง นครพนม 11 ธ.ค.64 HealthServ.net
Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง นครพนม 11 ธ.ค.64 ThumbMobile HealthServ.net

งาน "Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง" จัดขึ้น ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า 12 อำเภอ บริเวณถนนสวรรค์ชายโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง นครพนม 11 ธ.ค.64 HealthServ

        จะเป็นงานใหญ่อีกงานของนครพนมในช่วงฤดูหนาวส่งท้ายปี และเกี่ยวกับกัญชา ที่่จังหวัดนครพนมให้ความสำคัญอย่างเต็มที่ โดยมุ่งดำเนินงานการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ มาอย่างต่อเนื่องในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา  ตั้งแต่  กระบวนการต้นน้ำ  - ให้ความรู้การเตรียมการปลูก การปลูก การเก็บเกี่ยว   กระบวนการกลางน้ำ - การแปรรูป สายพันธุ์ และสารสกัด รวมทั้งการสร้างรายได้สู่ชุมชน "กัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ"   และระดับปลายน้ำ โดยการดำเนินการจัดต้ัง คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจร พัฒนาเครือข่ายหมอพื้นบ้าน ส่งเสริมตำรับยาหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาผสม และส่งเสริมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัด "3 ก. : กัญชา กัญชง กระท่อม"


         งาน Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง ก็จะเป็นอีกงานที่จะสร้างการรับรู้ เปิดตัวพัฒนาการด้านกัญชาของ นครพนม สู่คนไทยทั่วประเทศ  
 
        งาน Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง  จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2564  นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน
 

สิ่งน่าสนใจในงานมากมาย

 1. บูธนิทรรศการให้ความรู้การเตรียมการปลูก การแปรรูป การเก็บเกี่ยว การขออนุญาต
 2. T2C Shop เขตสุขภาพที่ 8 (ทั้ง 7 จังหวัด)
 3. สภาอุตสาหกรรม หอการค้า
 4. ตลาดนัดกัญชาชุมชนบ้านเหล่า อ.ศรีสงคราม
 5. บูธของหน่วยงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 6. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม
 7. กรมการแพทย์แผนไทยฯ
 8. กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.นครพนม
 9. มหาวิทยาลัยนครพนม
 10. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
 11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
 12. บูธเพื่อสุขภาพ คลินิกแพทย์แผนไทย
 13. คลินิกกัญชาทางการแพทย์และนวัตกรรม นวด สปาเกลือ วิสาหกิจชุมชน อ.ธาตุพนม
 14. บูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์กัญชา ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน อ.ธาตุพนม นวด สปาเกลือ
 15. ตลาดนัดกัญชา ศูนย์เรียนรู้กัญชาแบบครบวงจร อ.ศรีสงคราม
 16. บูธคลินิกกัญชาทางการแพทย์ เครือข่ายหมอพื้นบ้าน ตำรับกัญชา (พ่อหมอสอย พ่อหมอวิเนื่อง และพ่อหมอไฮ)
 17. การอบรมหลัสูตรกัญชาไทย Thai Stick ภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านต้าย อ.โพนสวรรค์
 18. บูธสาธิตการปลูกกัญชาครัวเรือน 6 ต้น

พิธีการ
 • การตัดริบบิ้นปล่อยรถตู้ รถทัวร์ เส้นทางการท่องเที่ยวกัญชานครพนม
 • พิธีลงนามความร่วมมือการท่องเที่ยวกัญชาและสมุนไพร เขตสุขภาพที่ 8 กับเครือข่าย
 • พิธีมอบใบประกาศอบรมหลักสูตรกัญชาสำหรับมัคคุเทศก์ 


   
 
Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง นครพนม 11 ธ.ค.64 HealthServ


แนวทางความปลอดภัย


         ทั้งนี้ การจัดงาน Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง จะดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจัดให้จุดคัดกรอง เข้า-ออก ทางเดียว มีเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายผู้จัด และผู้เข้าร่วมงานก่อนเข้างาน จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล 70% สำหรับทำความสะอาดมือไว้บริการตามจุดเสี่ยง หรือจุดที่มีการสัมผัสร่วมอย่างเพียงพอ และการจัดทำสัญลักษณ์เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลร่วมกิจกรรม เช่น บริเวณที่ลงทะเบียน บริเวณที่รอคิวถ่ายภาพ บริเวณชมนิทรรศการ รวมทั้งการจัดให้มีการลงทะเบียนจัดเก็บเป็นระยะเวลา 60 วัน และใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" ในการลงทะเบียน ลดการสัมผัสอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันในการรับประทานอาหาร โดยจัดอาหารว่างแบบกล่องและจัดอาหารชุดเดี่ยว         26 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 8 พร้อมนายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ปฏิบัติราชการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจัดงาน “Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง” โดยมีนายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และนายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม (ด้านเวชกรรมป้องกัน) พร้อมผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และหัวหน้ากลุ่มงานฯ ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการเตรียมงาน “Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง” ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมชนเผ่า 12 อำเภอ บริเวณถนนสวรรค์ชายโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 


งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
Kick Off กัญชาริมฝั่งโขง นครพนม 11 ธ.ค.64 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด