ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล เปิด ward covid-19 เพื่อการกักตัวผู้ป่วยสีเขียว

รพ.มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล เปิด ward covid-19 เพื่อการกักตัวผู้ป่วยสีเขียว Thumb HealthServ.net
รพ.มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล เปิด ward covid-19 เพื่อการกักตัวผู้ป่วยสีเขียว ThumbMobile HealthServ.net

เข้ารับรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ใช้สิทธิประกันสุขภาพ และ ประกันโควิด ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน นัดหมายและสอบถามเรื่องการรักษาผู้ป่วยโควิด Isolation Room ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
มือถือ 098-4072840 โทรศัพท์ 043-721770 ต่อ 1400

รพ.มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล เปิด ward covid-19 เพื่อการกักตัวผู้ป่วยสีเขียว HealthServ
 โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล
เปิดรับผู้ป่วยโควิดชาวจังหวัดมหาสารคาม 
สำหรับกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว
ที่ไม่มีอาการ และไม่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้  เช่นเด็ก ผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวบางอย่างหญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น)
ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดประชาชนทั่วไปทุกคน เข้ารับรักษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 
ใช้สิทธิประกันสุขภาพ และ ประกันโควิด ไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน
 
เงื่อนไขสำคัญ จะต้องนัดหมายล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองในการได้รับบริการอย่างสะดวกสบาย
 
นัดหมายและสอบถามเรื่องการรักษาผู้ป่วยโควิด Isolation Room ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
มือถือ098-4072840
โทรศัพท์ 043-721770 ต่อ  1400
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด