ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลกลาง

คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลกลาง HealthServ.net

โรงพยาบาลกลาง เปิดบริการคลินิกนอกเวลาราชการในบางหน่วย ดังนี้

คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลกลาง ThumbMobile HealthServ.net
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลกลาง HealthServ
ศูนย์เลสิก โรงพยาบาลกลาง 
โทร. 02-220-8000 ต่อ 11641-2 
นอกเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ 16.00 -19.30น.
วันเสาร์ วันเสาร์ เวลา 7.30-11.30น.
 
 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกลาง 
เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น.
(จะเป็นระบบนัดเท่านั้น)
โทร 02-220-8000 ต่อ 22120 , 22121 หรือ 095-625-9882
 
 
คลินิกฝังเข็ม กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลกลาง
โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ 
นอกเวลาราชการ วันพุธ เวลา 16.00 – 20.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
ค่าใช้จ่ายในการรักษา : 
ค่าฝังเข็ม (รวมเข็มและไม่จำกัดจำนวนเข็ม)  300 บาท/ครั้ง
ค่าบริการทางการแพทย์  50 บาท/ครั้ง
 โทร. 02-220-8000 ต่อ 10800, 10801


คลินิกตรวจตานอกเวลาราชการ
นพ.วศิน สุเมธพิมลชัย เวลา 16.00-20.00น.     
หมายเหตุ 1.นพ.ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล  2.นพ.จิรพล สุโภคเวช


 
 

คลินิกฝังเข็ม โรงพยาบาลกลาง

คลินิกฝังเข็ม กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลกลาง
โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ ศุกร์ 
เวลา 08.00 – 12.00 น. (ในเวลาราชการ)
วันพุธ เวลา 16.00 – 20.00 น. (นอกเวลาราชการ)
(หยุดวันนักขัตฤกษ์)

ค่าใช้จ่ายในการรักษา : 
ค่าฝังเข็ม (รวมเข็มและไม่จำกัดจำนวนเข็ม)  300 บาท/ครั้ง
ค่าบริการทางการแพทย์  50 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ 
1.ผู้ป่วยใช้สิทธิเบิกจ่ายทางราชการ สามารถเบิกค่าฝังเข็มได้ 150 บาท/ครั้ง ตามที่ระบุในกรมบัญชีกลาง
2.ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมหรือประกันสุขภาพถ้วนหน้า ต้องชำระค่าฝังเข็มเองเต็มจำนวน
3.ผู้ป่วยสิทธิเบิกจ่ายทางรัฐวิสาหกิจหรือภาคเอกชน สามารถเบิกค่าฝังเข็มได้ตามสิทธิที่หน่วยงานนั้นๆ เป็นผู้กำหนด
ติดต่อสอบถามและนัดพบแพทย์
ได้ที่คลินิกฝังเข็ม กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลกลาง
โทร. 0-220-8000 ต่อ 10800, 10801

คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลกลาง

คลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลกลาง
ให้บริการตรวจสุขภาพและรับปรึกษาปัญหาวัยรุ่น
ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 2 และ 4 ของเดือน
เวลา 13.00 - 15.00 น.
ณ  แผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม ชั้น 3
อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลกลาง
 โทร. 02-220-8000 ต่อ 10370, 10810   082-635-0826 

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกลาง

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลกลาง
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์
หยุดวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เปิดให้บริการในเวลาราชการ 08.00 - 16.00 น.
เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ 16.00 - 20.00 น.
(นอกเวลาราชการ จะเป็นระบบนัดเท่านั้น)

เปิดให้บริการ ดังนี้
1. ตรวจวินิจฉัยโรคทางแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนไทยประยุกต์/แพทย์แผนจีน
2. นวดหัตถบำบัด
3. ประคบสมุนไพร
4. นวดหัตถบำบัด + ประคบสมุนไพร
5. อบสมุนไพรทั่วร่างกาย
6. ดูแลมารคาหลังคลอด
7. คลินิกแพทย์แผนไทยใส่ใจเข่าเสื่อม
8. คลินิกสักยาน้ำมันสมุนไพร
9. ปรับกระดูก
10. บ่งต้อหนามหวานด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก
11. ศาสตร์การแพทย์แผนจีน
12. จ่ายยาสมุนไพรตามอาการ โดยแพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ /แพทย์แผนจีน
13.จำหน่ายผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพ
ขั้นตอนการเข้ารับการรักษา
1. ยืนบัตรลงทะเบียนเข้ารับการรักษา ตรงเวชระเบียนทุกครั้ง
2. ชำระค่าบริการทางการแพทย์ ตามสิทธิ
3. ลงทะเบียนคัดกรอง แจ้งชื่อ – สกุล ก่อนเข้ารับการรักษา
4. พบแพทย์ ตรวจวินิจฉัย
5. เข้ารับการรักษา
6. ชำระค่ารักษา
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
โทร 02-220-8000 ต่อ 22120 , 22121 หรือ 095-625-9882
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด