Home : ข่าว COVID-19

โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หรือ บุคคลทั่วไป

สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ลงทะเบียนและนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่าน 3 ช่องทาง
Date: 25/05/2564 View: 430
โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หรือ บุคคลทั่วไป  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หรือ บุคคลทั่วไป
สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนและนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่อไปนี้
• ช่องทางออนไลน์ Online
2. Website โรงพยาบาลราชวิถี RegisterCovidVaccine
• หรือลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration) ติดต่อหน่วยเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี (ช่องที่ 1) เวลา 11.00 - 14.00 น. ในวันราชการ 

สถานที่ฉีดวัคซีน : ติดต่อจุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งลิฟต์ใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี (เพื่อยืนยันตัวตน ก่อนขึ้นฉีดวัคซีน ณ ห้องกระจก ชั้น 12)
 
แผนที่แสดงเส้นทางการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หรือ บุคคลทั่วไป  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หรือ บุคคลทั่วไป  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
ชุดตรวจสุขภาพสมอง STOP STROKE...
ราคา 22,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com