News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หรือ บุคคลทั่วไป HealthServ.net
โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หรือ บุคคลทั่วไป HealthServ.net

สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ลงทะเบียนและนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่าน 3 ช่องทาง

โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หรือ บุคคลทั่วไป HealthServ
โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หรือ บุคคลทั่วไป
สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ โปรดลงทะเบียนและนัดหมายเข้ารับบริการล่วงหน้าผ่านช่องทางต่อไปนี้
• ช่องทางออนไลน์ Online
2. Website โรงพยาบาลราชวิถี RegisterCovidVaccine
• หรือลงทะเบียน ณ จุดบริการ (On-site Registration) ติดต่อหน่วยเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี (ช่องที่ 1) เวลา 11.00 - 14.00 น. ในวันราชการ 

สถานที่ฉีดวัคซีน : ติดต่อจุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่งลิฟต์ใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี (เพื่อยืนยันตัวตน ก่อนขึ้นฉีดวัคซีน ณ ห้องกระจก ชั้น 12)
 
แผนที่แสดงเส้นทางการรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หรือ บุคคลทั่วไป HealthServ
โรงพยาบาลราชวิถี พร้อมเปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค หรือ บุคคลทั่วไป HealthServ

โรงพยาบาลราชวิถี

2 ถนน พญาไท แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.02 206 2900, 02 354 8108, 02 644 7000
ข่าวสาร/บริการอื่นๆ ของ โรงพยาบาลราชวิถี

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง