Home : ความรู้สุขภาพ

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมที่ตับอ่อน ซึงไม่สามารถผลิตหรือหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมา ให้มากเพียงพอที่จะใช้เปลี่ยนน้ำตาลที่ร่างรายได้รับจากอาหารจำพวกแป้ง ไขมัน และโปรตีนให้เกิดเป็นพลังงาน จึงมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติ น้ำตาลส่วนเกินก็จะถูกขับออกมาในปัสสาวะพร้อมกับน้ำ ทำให้ปัสสาวะบ่อยจำนวนมาก ปัสสาวะมีรสหวาน เราจึงเรียกโรคนี้ว่า เบาหวาน ใครบ้างที่มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ง่าย จะเป็นคุณหรือไม่ รีบอ่านค่ะ
Date: 11/06/2563 View: 599

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมที่ตับอ่อน ซึงไม่สามารถผลิตหรือหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมา ให้มากเพียงพอที่จะใช้เปลี่ยนน้ำตาลที่ร่างรายได้รับจากอาหารจำพวกแป้ง ไขมัน และโปรตีนให้เกิดเป็นพลังงาน จึงมีผลทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติ น้ำตาลส่วนเกินก็จะถูกขับออกมาในปัสสาวะพร้อมกับน้ำ ทำให้ปัสสาวะบ่อยจำนวนมาก ปัสสาวะมีรสหวาน เราจึงเรียกโรคนี้ว่า เบาหวาน

ใครบ้างที่มีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้ง่าย

1.คนที่มีบิดา – มารดา หรือญาติพี่น้องเป็นโรคเบาหวานมีโอกาสเป็นมากกว่าคนอื่น ๆ เพราะเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์
2.คนอ้วนมีโอกาสเป็นเบาหวานมากกว่าคนไม่อ้วนเนื่องจาก 80% ของโรคเบาหวานพบในคนอ้วน
3.มักเป็นกับคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกาย
4.คนที่เครียดเป็นประจำ ความเครียดจะมีผลไปกระตุ้นให้มีการหลั่งของฮอร์โมนหลายตัวในร่างกายซึ่งขัดขวางการทำงานของอินซูลิน
5.คนที่เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมของตับอ่อนหรือมีการอักเสบที่ตับอ่อนจากเชื้อไวรัส หรือยาบางชนิด
6.คนที่ดื่มสุราเป็นประจำ สุราจะทำให้ตับอ่อนเสื่อมสมรรถภาพได้

เราสามารถจะทราบได้ว่าบุคคลใดเป็นโรคเบาหวาน โดยสังเกตอาการต่าง ๆ ดังนี้

1.กินจุ น้ำหนักลด หิวน้ำบ่อย ปัสสาวะมากและบ่อย คันตามผิวหนัง เป็นแผลรักษายาก หญิงที่แท้งบุตรง่าย ทารกตายในครรภ์ คลอดบุตรหัวโตน้ำหนักเกิน 4,000 กรัม
2.วิธีตรวจเลือด เมื่อตรวจเลือดแล้วน้ำตาลสูงกว่า 115 มิลลิกรัม ในเลือด 100 มิลิเมตร (ผู้จะตรวจเลือดควรงดอาหารทุกอย่างหลังเที่ยงคืน)

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานหรือมีแนวโน้มจะเป็นโรคเบาหวาน ควรหาวิธีป้องกันไว้ดังนี้

1.ควบคุมน้ำหนักตัวให้ปกติ โดยรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ในปริมาณและสัดส่วนพอเหมาะวันละ 3 เวลา โดยควรลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล ทุกชนิด เช่น ขนมหวาน น้ำอัดลม น้ำหวาน และผลไม้รสหวานจัด เช่น ทุเรียน องุ่น ขนุน ลำไย น้อยหน่า ละมุด มะม่วงสุก ลูกเกด มะขามหวาน โดยเฉพาะผลไม้กระป๋อง เช่น เงาะ ลิ้นจี่ องุ่น

-ลดเนื้อสัตว์ติดมันต่าง ๆ
-ลดอาหารประเภทไขมันที่ได้จากสัตว์
-ลดอาหารที่มีกะทิ
-เพิ่มอาหารประเภทผักให้มากขึ้นโดยเฉพาะผักประเภทใบและผักที่มีน้ำหนักมากเกินได้ไม่จำกัดจำนวน เช่น ผักกาด ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง บวบ ตำลึง ต้นหอม กะหล่ำปี ฯลฯ

2.ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับวัย
3.เมื่อเป็นเบาหวานแล้ว ควรพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายตามนัดและปฏิบัติตาคำแนะนำของแพทย์โดยรับประทานยาหรือฉีดอินซูลินตามแพทย์สั่งอย่าหยุดยาหรือเพิ่มยาเอง
4.ผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ควรดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเท้าและซอกนิ้วเท้าถ้ามีบาดแผลเกิดขึ้นกับส่วนใดของร่างกาย ควรปรึกษาแพทย์โดยเร็ว

เบาหวานเป็นโรคที่สารมารถป้องกันและลดการเกิดโรคแทรกซ้อนได้
ถ้ารับประทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

ข้อมูลจาก รพ.พระมงกุฎฯ

ข้อมูลการประกันสุขภาพ

ศูนย์การแพทยปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ให้บริการสำหรับท่านที่มีประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ และแฟกซ์เคลมเซอร์วิส โดยท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้ดังนี้
 
ลำดับ/ชื่อบริษัท
 1. กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต
 2. ทิพยประกันภัย
 3. ไทยประกันชีวิต
 4. ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต
 5. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
เมื่อท่านเข้ารับบริการ สิ่งที่ควรเตรียมมา ดังนี้
 • บัตรกรมธรรม์
 • บัตรประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ออกโดยราชการ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Tel. +66 502 2345
ห้องพักผู้ป่วยใน
ศูนย์การแพทยปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีห้องพักผู้ป่วย ทั้งแผนกสามัญและแผนกผู้ป่วยพิเศษ (Private Department) มีการให้บริการอย่างใกล้ชิดโดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้อง บริเวณห้องพักที่กว้างและปลอดภัย
 1. ห้องพักผู้ป่วยในพิเศษ VIP
  อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)
  ราคา 6,000 บาท/คืน
 2. ห้องพักผู้ป่วยในพิเศษเดี่ยว
  อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)
  ราคา 2,500 บาท/คืน 
 3. ห้องพักผู้ป่วยในพิเศษคู่
  อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)
  ราคา 2,000 บาท/คืน
 4. ห้องพักผู้ป่วยในพิเศษรวม 3-6 เตียง
  อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)
  ราคา 1,200 บาท/คืน
 5. ห้องพักผู้ป่วยในแยกพิเศษ
  อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)
  ราคา 1,800 บาท/คืน
 6. ห้องพักผู้ป่วยพิเศษ Premium
  ห้องพักผู้ป่วย 1 ห้อง
  ราคา 2,500 บาท/เตียง/คืน
  เตียงไฟฟ้า+แอร์+ตู้เย็น+โทรทัศน์+กาต้มน้ำไฟฟ้า+ห้องน้ำในตัว+ชุดกิ๊ฟเซทรับใหม่+ชุดถ้วยชาม+ชุดรับแขก+เครื่องทำน้ำอุ่น+ไมโครเวฟ
  จัดที่จอดรถให้จำนวน 1 คัน
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Tel. +66 502 2345
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]