News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สายพันธุ์ XBB แพร่เร็ว ติดง่าย หลบภูมิได้ ติดซ้ำได้ HealthServ.net
สายพันธุ์ XBB แพร่เร็ว ติดง่าย หลบภูมิได้ ติดซ้ำได้ HealthServ.net

โควิดยังคงไม่หมดไป แต่จะยังคงอยู่กับสังคมมนุษย์ต่อไปและกลายพันธุ์ไปอีกเรื่อยๆ การติดตามข้อมูลสายพันธุ์ที่ระบาด เป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อจะได้รู้เท่าทัน เกิดความเข้าใจ และวางตนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และปัจจุบันที่ต้องจับตาคือสายพันธุ์ XBB ที่แม้จะยังไม่พบมากในไทย แต่ปีนี้คาดว่ามาแน่

สายพันธุ์โควิดที่มีการระบาดจำนวนมากล่าสุด ในต่างประเทศ คือสายพันธุ์ XBB แต่ยังไม่พบการระบาดมากในไทยแต่อย่างใด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้ให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับไวรัส SARS-CoV-2 สายพันธุ์ XBB ไว้ว่า เป็นสายพันธุ์ที่ นิยามได้ว่าเป็น "สายพันธุ์ แพร่เร็ว หลบภูมิ" เป็นสายพันธุ์ที่เป็นลูกผสมสายพันธุ์ย่อยที่มีต้นตระกูลจาก Omicron BA.2 
 
มีคุณสมบัติดังนี้
1. ติดต่อง่ายขึ้น
2. หลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ดี ไม่ว่าจะจากการฉีดวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)
3. เกิดการติดเชื้อซ้ำได้ง่ายขึ้น
 
เป็นที่คาดว่า สายพันธุ์ XBB จะมีการกลายพันธุ์เกิดเป็นสายพันธุ์ย่อยได้อีกต่อไปและอย่างรวดเร็ว 
 
คาดว่าอาจจะระบาดเพิ่มขึ้นสูงในประเทศไทยปี 2566
 
 
คำแนะนำจากแพทย์
COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ลูกผสมใหม่ ๆ ยังไม่พบว่ามีความรุนแรง และเสียชีวิตสูงเหมือนสายพันธุ์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในผู้ที่ได้รับวัคซีน mRNA เข็มกระตุ้นแล้ว ซึ่งช่วยลดโอกาสเกิดโรครุนแรงได้มาก ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง จึงควรเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นเพิ่มเติม โดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดสูง
 
สายพันธุ์ XBB แพร่เร็ว ติดง่าย หลบภูมิได้ ติดซ้ำได้ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง