News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จ.อุบลราชธานี HealthServ.net
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จ.อุบลราชธานี HealthServ.net

สถานคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการบ้านอุบลฮักแพง สังกัดกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจโนการอุปการะเลี้ยงดูคนพิการและทุพพลภาพอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป ที่ถูกทอดทิ้ง ไม่มีที่พักอาศัย ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถอยู่ดับครอบครัวได้ ให้ได้รับบริการด้านปัจจัยสี่ การฟื้นฟูสมรรถภาพการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การอาชีวบำบัด และเตรียมควานพร้อมทางด้านสังคม อารมณ์ จิตใจ ก่อนออกสู่สังคม

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จ.อุบลราชธานี HealthServ
 สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี
  • สถานที่ตั้ง: 751 หมู่ที่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • แผนที่ Google map
  • เบอร์โทรศัพท์: 085-485-4525, 045-315-319
  • E-mail: ubonhpd@dep.go.th
  • เว็บไซต์: http://ubonhugpaeng.go.th
  • Facebook
 

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง