Home :

คลินิกทันตกรรม

ให้บริการด้านทันตกรรม ทั้งการป้องกัน การบูรณะ และการรักษาช่องฟันและปาก โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

การให้บริการ
* ทันตกรรมหัตถการ
* ทันตกรรมจัดฟัน
* ทันตกรรมบดเคี้ยว
* ทันตกรรมประดิษฐ์
* ทันตกรรมรักษารากฟัน
* ทันตกรรมสำหรับเด็ก
* ศัลยกรรมช่องปาก
* เวชศาสตร์ช่องปาก
* ปริทันตวิทยา
* ทันตกรรมรากฟันเทียม
* ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม
* ทันตกรรมผู้สูงวัย

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 19.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคารวิชัยยุทธเหนือ
ชั้น 10 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ T: 02-265-7777 T: 02-618-6200
Date: 30/11/0542 View: 657
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com