ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลเซ้นต์แมรี่

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลเซ้นต์แมรี่ Thumb HealthServ.net
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลเซ้นต์แมรี่ ThumbMobile HealthServ.net

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2565 โปรแกรม 1-5 ตามช่วงอายุ และชาย-หญิง - โทร 044-240240

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลเซ้นต์แมรี่ HealthServ

โปรแกรม 1 : อายุต่ำกว่า 35 ปี 
จากราคา 3,770 บาท เหลือเพียง 2,200 บาท 
 
โปรแกรม 2 : อายุ 35 ปีขึ้นไป รวมชายและหญิง
จากราคา 6,120 บาท เหลือเพียง 4,450 บาท 
 
โปรแกรม 3 : อายุ 35 ปีขึ้นไป แยกชายและหญิง
โปรแกรมสำหรับชาย จากราคา 7,320 บาท เหลือเพียง 5,400 บาท NEW
 
โปรแกรมสำหรับหญิง จากราคา 10,700 บาท เหลือเพียง 7,000 บาท NEW
 
โปรแกรม 4 : อายุ 40 ปีขึ้นไป แยกชายและหญิง
โปรแกรมสำหรับชาย จากราคา 8,970 บาท เหลือเพียง 6,500 บาท NEW
 
โปรแกรมสำหรับหญิง จากราคา 8,270 บาท เหลือเพียง 6,000 บาท NEW
 
โปรแกรม 5 : อายุ 40 ปีขึ้นไป แยกชายและหญิง
โปรแกรมสำหรับชาย จากราคา 10,170 บาท เหลือเพียง 7,500 บาท NEW
 
โปรแกรมสำหรับหญิง จากราคา 12,220 บาท เหลือเพียง 8,750 บาท NEW


หมายเหตุ : ทุกโปรแกรม กรุณางดน้ำและอาหารก่อนมารับการตรวจสุขภาพ 10-12 ชั่วโมง

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด