Home /

ห้องผ่าตัด

Nov 30, -0001 207

ห้องผ่าตัดจะเรียกสั้น ๆ ว่าห้อง “โออาร์” (OR) ซึ่งย่อมาจากคำว่า Operating Room ปัจจุบันนี้ OR ของโรงพยาบาลวิชัยยุทธ มีอยู่ 2 แห่ง คือ

อาคารวิชัยยุทธเหนือ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2539 ตั้งอยู่บนชั้น 6 ปัจจุบันเปิดให้บริการผ่าตัด 6 ห้อง เปิดบริการผ่าตัดทุกระบบรวมทั้งผ่าตัดหัวใจและผ่าตัดปลูกถ่ายตับ ยกเว้นศัลยกรรมเด็กเล็ก และสูติกรรม และอาคารศูนย์การแพทย์ ซึ่งเปิดให้บริการ 5 ห้อง เปิดบริการผ่าตัดทุกระบบ

ห้องผ่าตัด เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มีการทำงานเป็นทีม กำหนดขอบเขตหน้าที่ชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและพนักงานห้องผ่าตัด มีระเบียบปฎิบัติงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย เริ่มตั้งแต่รับใบนัดผ่าตัด พยาบาลจะตรวจสอบเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดจะทำความสะอาดภายในและภายนอกห้องด้วยน้ำยาที่มีคุณสมบัติของการฆ่าเชื้อ

ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com