Home :

แผนกจักษุ

ให้การดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกันแก่ผู้ป่วยโรคทางตา มีระดับความสามารถ ในการตรวจรักษา โรคทางตา เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4357
Date: 10/10/2563 View: 650
ให้การดูแลรักษา ส่งเสริม ป้องกันแก่ผู้ป่วยโรคทางตาด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ให้การดูแลตามมาตรฐานวิชาชีพแบบองค์รวม โดยคำนึงถึงสิทธิผู้ป่วย และเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service) ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหาทางตาทุกกลุ่มอายุ ตรวจรักษาโรคทั่วไปทางตา เช่น โรคต้อกระจก ต้อเนื้อ โรคต้อหิน โรคจอประสาทตา โรคกระจกตา มีเครื่องมือตรวจวินิจฉัย เลเซอร์ และผ่าตัดที่ทันสมัย แผนกผู้ป่วยนอก ให้บริการ 8.00-16.00 น. ในวันและเวลาราชการ การดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ฉุกเฉินทางทางตาตลอด 24 ชั่วโมง เช่นการบาดเจ็บที่ลูกตา ท่อน้ำตา ต้อหินเฉียบพลัน มีทีมบุคลากรที่มีความพร้อม เช่น จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านจอประสาทตา กระจกตา และต้อหิน พยาบาลเวชปฏิบัติทางตา เทคนิคเชียนเครื่องมือตรวจพิเศษทางตา และทีมผ่าตัดที่เชี่ยวชาญ สามารถให้การผ่าตัดสลายต้อกระจก ผ่าตัดต้อหิน ผ่าตัดโรคจอประสาทตา ผ่าตัดหนังตา และผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา มีคลินิกพิเศษเฉพาะโรค ได้แก่ คลินิกกระจกตา คลินิกต้อหิน คลินิกจอประสาทตา คลินิกเบาหวานจอตา และคลินิกฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตาเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัดที่โรคมีความซับซ้อน ให้บริการเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ โรงพยาบาล เช่น โครงการตรวจสุขภาพตาเจ้าหน้าที่ โครงการตรวจสุขภาพตากองสลาก ตรวจสุขภาพตาเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน โครงการให้ความรู้วันต้อหินโลก เป็นต้น our service.jpg our service.jpg ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ (Our Facilities & Medical Technologies) เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง Laser Argon 532 Laser Irridectomy Laser Cap Fundus Camera / Fundus Camera Mobile Oct เครื่องวัดลานสายตาอัติโนมัติ เครื่องวัดค่าสายตา (Auto - Refraction) เครื่องวัดความดันลูกตา (Non - Contrac Tonometer) เครื่องวัดกำลังเลนส์ (A - Scan) / IOL Master เครื่องวัดอวัยวะในลูกตา (B - Scan) เวลาทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. สถานที่ตั้ง : ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น) เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4357
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]