Home :

ศูนย์ผู้มีบุตรยากเจ้าพระยา-จินตบุตร

ศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของ รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ซึ่งที่ผ่านมาได้คลุกคลีและทุ่มเทอยู่ในวงการแพทย์ทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยาก ไม่ว่าจะเป็นกรรมการบริหารราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ประธานอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประธานกรรมการสอบแพทย์ต่อยอดสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ของแพทย์สภา อาจารย์ประจำหน่วยผู้มีบุตรยาก ของภาควิชาสูตินรีเวช โรงพยาบาลศิริราช และหัวหน้าหน่วยวิจัย และพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิด เพื่อการรักษาทางการแพทย์ ของภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวช โรงพยาบาลศิริราช และปัจจุบันกับการทำงาน ในศูนย์ผู้มีบุตรยาก เจ้าพระยา-จินตบุตร

Call Center เปิดให้บริการทุกวัน 8.00-17.00 น.
PHONE 0-2884-7000 ต่อ 1246, 1247
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเจ้าพระยา T: 02-434-1111
Date: 10/10/2563 View: 921
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ที่มีความถูกต้อง รวดเร็ว ให้บริการโลหิตที่เพียงพอ และปลอดภัย ผู้รับบริการพึงพอใจ โดยยึดหลักมาตรฐานวิชาชีพ ให้บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ตอบสนองต่อพันธกิจ และวิสัยทัศน์ทางด้านเคมีคลินิก จุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก โลหิตวิทยาคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน บริการส่งตรวจวิเคราะห์ต่อไปยังห้องปฏิบัติการหน่วยงานอื่น ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่เปิดให้บริการ ให้ข้อมูลทางด้นาวิชาการทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจัดการเตรียมเลือดที่ปลอดภัยให้ผู้ป่วย สถานที่ตั้ง ชั้น 6 อาคารมิ่งประชา โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท วัน และเวลาทำการ เปิดให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง โทร : 02-769-2000 ต่อ 2032, 1071
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเจ้าพระยา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

113/44 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 02-434-1111, 02-884-7000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]