Home : แพคเกจ : มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ (ตรวจคัดกรอง-วัคซีน)

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV

เริ่มต้น 5,200 - 8,400
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเมดพาร์ค T: 02-023-3333
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 09/01/2564 View: 900
แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV  มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ (ตรวจคัดกรอง-วัคซีน) มะเร็งปากมดลูก มะเร็งรังไข่ (ตรวจคัดกรอง-วัคซีน) Healthserv.net
 กลุ่มที่แนะนำ ควรได้รับวัคซีน HPV
หญิง / ชายวัยเจริญพันธุ์
เด็กหญิง / เด็กชาย อายุตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไป
วิธีการให้วัคซีน HPV
อายุ 9 – 14 ปี สามารถฉีดวัคซีนได้ 2 ครั้ง ห่างกัน 6 เดือน
อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ฉีด 1 เข็ม 3 ครั้ง (เดือนที่ 0, 1-2, 6)
วัคชีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 เข็ม Gardasil (4 สายพันธ์ Type 6, 11, 16, 18) สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  ราคา 5,600 บาท 
วัคชีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม Gardasil (4 สายพันธ์ Type 6, 11, 16, 18)  ราคา 8,400 บาท 
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 2 เข็ม Cervarix (2 สายพันธ์ Type 16, 18) สำหรับเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี  ราคา 5,200 บาท 
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 3 เข็ม Cervarix (2 สายพันธ์ Type 16, 18)  ราคา 7,900 บาท 
 
เงื่อนไขการให้บริการ:
 ราคานี้สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564
 ราคานี้ไม่รวมค่ารรรมเนียบสูตินรีแพทย์ ค่าบริการทางการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
 ราคานี้ไม่รวมค่ายาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
 ราคานี้ไม่รวมค่ารักษาอื่น ๆ หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัว หรือมีภาวะแทรกซ้อน
 ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้อีก
 ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
โรงพยาบาลเมดพาร์คขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไขการให้บริการ และราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
คลินิกสูตินรีเวช
ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D โรงพยาบาลเมดพาร์ค
 
เวลาให้บริการ: 8.00 – 20.00 น.
 
สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเมดพาร์ค
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเมดพาร์ค

3333 ถนนพระรามที่ 4 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศ
โปรแกรมตรวจหาเชื้อ HPV จากปัสสาวะ (Urine HPV)...
ราคา 2,150
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com