Home : ข่าว COVID-19

ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า

Date: 19/02/2564 View: 1,189
ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า ข่าว COVID-19 Healthserv.net

คำแนะนำ ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า

คลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้ให้บริการตรวจและออกเอกสารรับรองการตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อใช้สำหรับการเดินทางหรือการยื่นวีซ่า หรือใช้เพื่อเตรียมตัวผ่าตัด เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและการรับบริการอย่างราบรื่น ทางคลินิกฯได้จัดทำขั้นตอนการดำเนินการ โดยละเอียด พร้อมคำแนะนำที่ดีและชัดเจนมากๆ ดังต่อไปนี้
 
 
 
 
 

1. เช็คสถานการณ์โควิดประเทศปลายทาง

ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า optional image:602fc42fe6a8f size:800x440
1. เช็คสถานการณ์โควิดประเทศปลายทาง 
ศึกษาสถานการณ์ ความรุนแรง ความเสี่ยง อย่างละเอียดและต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับโรคในแต่ละประเทศ สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แหล่งข้อมูลสำคัญคือเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊คของสถานทูต สถานกงศุลไทย ในแต่ละประเทศ เพราะมีความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ อีกเป็นข้อมูลที่เชื่อถือสูงสุด ตลอดจนคำแนะนำต่างๆ จะเป็นแนวปฏิบัติสากลที่เป็นที่ยอมรับ

ประเด็นที่ต้องศึกษาคือ
 • ประเทศปลายทางเปิดให้คนต่างชาติ เดินทางเข้าประเทศหรือไม่
 • ถ้าเปิดแล้วเปิดให้คนทุกชาติหรือไม่ หรือผ่อนปรนให้คนจากบางประเทศเท่านั้น 
 • ประเทศปลายทางผ่อนปรนให้คนกลุ่มไหนเข้าประเทศได้บ้าง ในบางประเทศเขาอาจจะผ่อนปรนให้คนต่างชาติเข้าประเทศเขาได้ แต่ต้องเป็นกรณีเฉพาะ เช่นต้องมี Re-entry permit หรือมีถิ่นพำนักในประเทศเขาอยู่แล้ว
 • จุดประสงค์การเดินทางไปประเทศปลายทาง คืออะไร บางประเทศอาจมีการผ่อนปรนให้เข้าประเทศเขาได้เฉพาะบางกิจกรรม เช่น ต้องไปทำธุรกิจ/ธุระสำคัญ หรือต้องได้รับคำเชิญจากหน่วยงานประเทศนั้นๆ หรือเข้าไปได้เฉพาะความจำเป็นของครอบครัว เท่านั้น ตรงนี้ต้องดูดีๆครับ ส่วนใหญ่ประเทศต่างๆยังไม่ได้อนุญาตให้เข้าไปท่องเที่ยว 

2. เตรียมเอกสารก่อนการเดินทาง

ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า optional image:602fc456ef1df size:800x440
เตรียมเอกสารก่อนการเดินทาง เช่น แบบฟอร์ม COVID (ถ้ามี) หนังสือเดินทาง วีซ่า Self Declaration Form 
*เอกสารมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศปลายทาง 

3. ศึกษาโดยละเอียดว่า ผลตรวจโควิด ที่ต้องการนั้น เป็นข้อกำหนดของใคร?

ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า optional image:602fc48edd41f size:800x440
3. ศึกษาโดยละเอียดว่า ผลตรวจโควิด ที่ต้องการนั้น เป็นข้อกำหนดของใคร? อาทิเช่น
 • ข้อกำหนดของสายการบิน 
 • ข้อกำหนดของประเทศทางผ่าน
 • ข้อกำหนดของประเทศปลายทาง
 
ซึ่งรายละเอียดสามารถหาได้ที่
 • เว็บไซต์ของสถานฑูตประเทศปลายทาง ที่ตั้งอยู่ในไทย
 • เว็บไซต์ของกระทรวงต่างประเทศไทย ของประเทศปลายทาง

4. ดูระยะเวลา ตรวจโควิดก่อนเดินทาง ให้ชัดเจน

ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า optional image:602fc4d8405ae size:800x440
4. ดูระยะเวลา ตรวจโควิดก่อนเดินทาง ให้ชัดเจน
เพราะมีความสำคัญมาก ว่าต้องการผลตรวจภายในเวลา กี่วัน หรือ กี่ชั่วโมง และ นับจากที่ใด - ประเทศต้น ประเทศทางผ่าน หรือ ประเทศปลายทาง

5. ดูในแน่ชัดว่า ต้องตรวจด้วยวิธีใด

ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า optional image:602fc5067ea4b size:800x440
5. ดูในแน่ชัดว่า ต้องตรวจด้วยวิธีใด ระหว่าง RT-PCR หรือ Antigen test และ ต้องแจ้งผลให้กับสถานทูตก่อนหรือไม่

6. ทำนัดตรวจโควิดได้ที่ เว็บไซต์ของคลินิก

ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า optional image:602fc55253a3b size:800x440
6. เมื่อทราบข้อกำหนดสำคัญๆ เหล่านั้นแล้ว สามารถทำนัดตรวจโควิดได้
ที่เว็บไซต์ของคลินิก www.thaitravelclinic.com 

ช่วงเวลาที่ทำนัดได้ 
 • จันทร์-ศุกร์ (3 ช่วง)
  8-9 น. 10.30-11.30 น. และ 13-14 น.
 • เสาร์-อาทิตย์ (1 ช่วง) 9-11 น.

7. วิธีการตรวจโควิด-19

ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า optional image:602fc577c57b2 size:800x440
7. ในการตรวจโควิด-19 จะใช้ไม้เก็บสิ่งส่งตรวจที่จมูก และ ปาก ซึ่งใช้เวลาไม่นานา 

8. การรับผลตรวจโควิด

ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า optional image:602fc590187fd size:800x440
 8. การรับผลตรวจโควิด
แพทย์จะแจ้งผลตรวจ ภายใน 1 วัน และหากต้องการผลทางอีเมล์ โปรดแจ้งให้ทราบก่อน 

9. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง

ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า optional image:602fc5a3dc320 size:800x440
 9. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง สามารถมารับได้ในวันถัดไป ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ท่านอื่นมารับแทนได้ 

10. ค่าตรวจ RT-PCR COVID-19

ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า optional image:602fc5c16d45c size:800x440
10. ค่าตรวจ RT-PCR COVID-19 จำนวน 3,000 บาท 
ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการ ค่า Lab และค่าใบรับรองแพทย์)
ยกเว้น ถ้ามารับใบรับรองแพทย์ในวันเสาร์-อาทิตย์ จะเสียค่าบริการเพิ่ม 400 บาท 

ติดต่อสอบถาม

ขั้นตอนการขอใบรับรองตรวจโควิด-19 เพื่อใช้ในการเดินทางหรือขอวีซ่า optional image:602fc5d28702a size:800x440
ติดต่อสอบถาม โทร. 02-306-9100 ต่อ 3034 
02-306-9145 (ในเวลาราชการ) 
อีเมล์ contact@thaitravelclinic.com
Facebook: facebook.com/thaitravelclinic
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่
แพ็กเกจวัดซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Fluguadri Vaccine...
ราคา 790
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com