News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เปิดราคารับซื้อช่อดอกกัญชาแห้ง เกรด A B C ขององค์การเภสัชกรรม HealthServ.net
เปิดราคารับซื้อช่อดอกกัญชาแห้ง เกรด A B C ขององค์การเภสัชกรรม HealthServ.net

องค์การเภสัชกรรม เผยประกาศราคาการรับซื้อช่อดอกกัญชาแห้ง ออกมาแล้ว โดยจำแนกตามเกรด 3 ระดับ คือ A B C ดังนี้

เปิดราคารับซื้อช่อดอกกัญชาแห้ง เกรด A B C ขององค์การเภสัชกรรม HealthServ
องค์การเภสัชกรรม เผยประกาศราคาการรับซื้อช่อดอกกัญชาแห้ง ออกมาแล้ว โดยจำแนกตามเกรด 3 ระดับ คือ A B C ดังนี้
  1. เกรด A ปริมาณสารสำคัญ CBD  มากกว่า 12 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 45,000 บาท 
  2. เกรด B ปริมาณสารสำคัญ CBD 10 – 11.9 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 37,500 – 43,125 บาท
  3. เกรด C ปริมาณสารสำคัญ CBD 8-9.9 เปอร์เซ็นต์ (โดยน้ำหนัก) กิโลกรัมละ 30,000 - 35,625 บาท
ทั้งนี้ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตามที่องค์การฯ กำหนด

รายละเอียด ติดต่อ องค์การเภสัช โทร 1648 , 02-203-8000 ,  02-354-8780
email: info@gpo.or.th

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง