Home :

การบริการของคลินิกนักท่องเที่ยว โรงพยาบาลบางละมุง

โทร 038 - 411551
เวลาทำการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 16.00น.
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลบางละมุง ปกส T: 038-411551
Date: 24/02/2564 View: 455
 การบริการของคลินิกนักท่องเที่ยว โรงพยาบาลบางละมุง
Services in our Travel Clinic
 
 
 
 การบริการของคลินิก
 
• การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง
 
• การให้คำปรึกษาการป้องกันไข้มาลาเรีย รวมถึงความจำเป็นในการใช้ยาป้องกัน
 
• การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ไปทำงานต่างประเทศและออกใบรับรองแพทย์
 
• การให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบาดวิทยาของโรคต่างๆในแต่ละพื้นที่ และโรคอุบัติใหม่ต่างๆ (Emerging diseases)
 
• การตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรีย
 
          เวลาทำการ   วันจันทร์ถึงวันศุกร์  เวลา 08.00 น. - 16.00น.
 
These are our services:
 
•   Pre and Post travel counseling 
 
•   Malaria prevention and prophylaxis. 
 
•   Health check up and certificate 
 
•   Rabies post-exposure treatment
 
•   Laboratory diagnostic test for malaria, parasites
 
•   Treatment of medical diseases
 
 
 
 
 
 การให้คำปรึกษาก่อนและหลังการเดินทาง 
         
 
         นักท่องเที่ยวสามารถปรึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ความเสี่ยงต่อโรคเฉพาะถิ่น และความจำเป็นในการฉีดวัคซีน การป้องกันโรคมาลาเรีย ได้ที่คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยว นอกจากนี้นักท่องเที่ยงที่ไม่สบายหลังจากกลับมาจาก ต่างประเทศสามารถมาตรวจรักษาได้เช่นกัน
 
 Pre and Post travel counseling 
 
       To ensure a safe and enjoyable journey, travelers should seek medical advices regarding their health and endemic diseases. We provide all necessary health information before and after traveling worldwide.
 
 
 
การป้องกันมาลาเรีย
 
          ในประเทศเขตร้อน รวมทั้งบางพื้นที่ของประเทศไทย มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมาลาเรีย ซึ่งการป้องกันมาลาเรียที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยปกติไม่แนะนำให้ยาเพื่อป้องกันมาลาเรียในประเทศไทย เนื่องจากมีปัญหาการดื้อยาและผลข้างเคียงของยามาก การซื้อยากินเองเพื่อป้องกันมาลาเรียก็เป็นสิ่งอันตรายมาก เพราะจะได้ยาที่ไม่มีคุณภาพหรือเป็นยาปลอม ดังนั้นนักท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในป่าเป็นเวลานานๆ หรือเข้าไปในบางประเทศที่เสี่ยงมากๆควรมา พบแพทย์เพื่อพิจารณาการป้องกันมาลาเรียเป็นรายๆไป
 
 Prophylaxis against Malaria
 
       Since malaria in Thailand and in Southeast Asia is the multidrug resistance strain. The used of antimalarial prophylaxis should be advised by the qualified medical staff only. Over-the-counter antimalarial drug is not recommended. In our clinic, we provide counseling on basic malaria information, epidemiology, how to prevent yourself from malaria and whether antimalarial drug is recommended for you.
 
 
 
 การตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางและการออกใบรับรองแพทย์
 
          ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพก่อนการเดินทาง/ไปต่างประเทศ สามารถเข้ารับการตรวจได้ที่คลินิก โดยควรนำเอกสารข้อกำหนดในการตรวจร่างกายมาพบแพทย์ เนื่องจากการไปทำงาน ไปศึกษาต่อ ในแต่ละประเทศ หรือในแต่ละรัฐจะมีข้อกำหนดแตกต่างกัน รวมถึงแต่ละมหาวิทยาลัย บริษัท องค์กร ก็มีข้อปฏิบัติแตกต่างกันในเรื่องการตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ฉีดวัคซีน การตรวจวัณโรค ฯลฯ และในบางที่จะกำหนดให้ใช้ใบรับรองแพทย์เฉพาะ จึงควรนำติดตัวมาพบแพทย์เสมอ
 
 Health check up and certificate 
 
       Any persons who want to check up or need a health certificate can attend our clinic. We can provide standard physical examination, blood, urine exam and Chest X-ray. And health certificate is available after finished our process.
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลบางละมุง
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลบางละมุง ปกส

669 หมู่ 5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร 038-411551 โทรสาร 038-428464
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]