กาญจนบุรี เปิดชื่อ 8 รพ.สต.และวิสาหกิจชุมชน ที่ได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชา

Mar 16, 2021 755

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับใบอนุญาตรวม 8 แห่ง ที่จะได้รับทราบข้อมูล ข้อแนะนำในการปลูก การครอบครอง และการรักษาผลผลิตให้กัญชามีสภาพสมบูรณ์ การแปรรูปโดยนักวิชาการเกษตร

8 วิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี สตาร์ทอัพ ปลูกกัญชาถูกกฎหมายต้นแรก ปธ.กมธ.กัญชา เตือนตลาดทุนต้องศึกษา เพราะกัญชาเป็นเรื่องใหม่

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การปลูกกัญชาทางการแพทย์ และการปลูกกัญชาต้นแรกของอำเภอเมืองกาญจนบุรี  เป็นการเปิดตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาที่ได้รับใบอนุญาตครอบครองและปลูกกัญชากับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและวิสาหกิจชุมชน และเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการเพาะปลูกเพื่อผลิตกัญชาทางการแพทย์อย่างถูกต้องตามกฎหมายและเป็นการดำเนินการตามโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ดำเนินการ

"โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับใบอนุญาตรวม 8 แห่ง ที่จะได้รับทราบข้อมูล ข้อแนะนำในการปลูก การครอบครอง และการรักษาผลผลิตให้กัญชามีสภาพสมบูรณ์ การแปรรูปโดยนักวิชาการเกษตร"

"ขอสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนทั่วไปที่สนใจเรื่องกัญชา กัญชง หรือว่ากระท่อม ขอความกรุณาต้องมีการศึกษาในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆ เพราะว่ายังเป็นสิ่งที่ล่อแหลมอยู่บางส่วน ส่วนเรื่องตลาดทุนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องใหม่ และเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เป็นทางเลือก ของทั้งผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ หรือเกษตรกร แต่อย่างไรก็ตาม เรายังมีอีกหลายขั้นตอนในการเข้าสู่วงการทำเป็นอุตสาหกรรม" พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าว
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับใบอนุญาตทั้ง 8 แห่ง ประกอบด้วย
 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่งหลวง ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านแก่งหลวง
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 29/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 29/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังเย็น ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านวังเย็น
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 30/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 30/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าหนองปรือ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านอดุลกาญจนกิจ
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 31/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 31/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโป่ง ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านท่าโป่ง
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 32/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 32/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหญ้า ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านหนองหญ้า
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 ที่ 33/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 33/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางเกาะ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านยางเกาะ
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 34/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 34/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลาดหญ้า ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านลาดหญ้า
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 35/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 35/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งเรือโกลน ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรและปศุสัตว์บ้านท่ามะเดื่อ
  ใบอนุญาตแบบย.ส.4/5-2 หนังสือสำคัญมีไว้ซึ่งครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 36/2564 ลว.18 ม.ค.64 และหนังสือสำคัญผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ที่ 36/2564 (ปลูก) ลว.18 ม.ค.64
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com