Home : ข่าว COVID-19

ปลัด สธ. ติวเข้ม สสจ./ผอ.รพศ./รพท.ทั่วประเทศ พร้อมฉีดวัคซีนโควิด เดือนละกว่า 10 ล้านโดส ภายในปี 2564

การฉีดวัคซีนครั้งนี้ เป็นการฉีดครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศที่เคยมีมา ตั้งเป้าฉีดเข็มแรกให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน เฉลี่ยเดือนละมากกว่า 10 ล้านโดส ในโรงพยาบาลกว่า 1,000 แห่ง
Date: 16/03/2564 View: 451
ปลัด สธ. ติวเข้ม สสจ./ผอ.รพศ./รพท.ทั่วประเทศ พร้อมฉีดวัคซีนโควิด เดือนละกว่า 10 ล้านโดส ภายในปี 2564  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

ปลัด สธ. ติวเข้ม สสจ./ผอ.รพศ./รพท.ทั่วประเทศ พร้อมฉีดวัคซีนโควิด เดือนละกว่า 10 ล้านโดส ภายในปี 2564

 
             ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ติวเข้ม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป พร้อมฉีดวัคซีนโควิด  เดือนละมากกว่า 10 ล้านโดส ภายในสิ้นปี 2564 จัดทำแผนคัดเลือกพื้นที่ที่ต้องได้รับวัคซีนก่อนตามความเสี่ยง เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันระดับประเทศ สามารถเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย
 
              วันนี้ (16 มีนาคม 2564) ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อ. เมือง จ.เชียงใหม่ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมกว่า 400 คน และกล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นกระทรวงด้านเศรษฐกิจและสังคม นำศักยภาพที่มีอยู่มาช่วยพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญในการควบคุมป้องกันโรค ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชน เกิดการเรียนรู้และเกิดผลงานด้านวิชาการใหม่ๆ ด้านการควบคุมป้องกันโรค เช่น สมุทรสาครโมเดล รพ.สนาม มาตรการ Bubble and seal เป็นต้น ทำให้ได้ข้อมูลว่าหากพื้นที่นั้นมีภูมิคุ้มกันหมู่ร้อยละ 60 ร่วมกับการป้องกันตนเอง จะช่วยลดการแพร่ระบาดได้ นอกจากนี้ยังมีวัคซีนโควิด 19 ที่ต้องมีการวางแผนกระจายวัคซีนระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสนับสนุนให้รัฐบาลมั่นใจและเตรียมวางแผนเปิดประเทศ เพื่อให้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศสามารถดำเนินการได้
 
             นายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวต่อว่า การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 นับเป็นเครื่องมือป้องกันโรคอีกอย่างหนึ่ง ช่วยในการเปิดประเทศได้อย่างมั่นใจ รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการจองและสั่งซื้อวัคซีนอย่างเร่งด่วน จาก บ.ซิโนแวค ในระยะที่ 1 จำนวน 2 ล้านโดส กระจายฉีดใน 13 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ระบาดและ5 จังหวัดพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งในระยะต่อไปจะมีวัคซีนจาก บ.แอสตร้าเซนเนก้า จำนวน 61 ล้านโดส และมีมาเพิ่มอีกจำนวน 5 ล้านโดส จากการสนับสนุน บ.สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด นอกจากนี้ยังมีแผนสั่งซื้อเพิ่ม เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ภายในสิ้นปี 2564 เนื่องจากเป็นการฉีดวัคซีนจำนวนมากครั้งแรกของประเทศ จึงต้องมีการซักซ้อม วางแผน เพื่อให้การให้บริการฉีดวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้สั่งการให้ทุกจังหวัด จัดทำแผนการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย
 
               “การฉีดวัคซีนครั้งนี้ เป็นการฉีดครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศที่เคยมีมา ตั้งเป้าฉีดเข็มแรกให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน เฉลี่ยเดือนละมากกว่า 10 ล้านโดส ในโรงพยาบาลกว่า 1,000 แห่ง ทุกโรงพยาบาลต้องทำแผนคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ตามความเสี่ยง เช่น จังหวัดท่องเที่ยว พื้นที่ชายแดน  พื้นที่ที่มีการระบาด  เพื่อมีผลในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สามารถเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย”  นายแพทย์เกียรติภูมิ  กล่าว

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
16 มีนาคม 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2
Drive-Thru COVID Testing บริการตรวจหาเชื้อ COVID-1...
ราคา 3,000
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแน
บริการตรวจคัดกรอง COVID-19 (screening test covid-1...
ราคา 3,800
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com