News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ศบค.เผยแผนกระจายวัคซีน 8 แสนโดสรอบใหม่ คลุม 22 จังหวัด เน้นจ.ท่องเที่ยวและชายแดน HealthServ.net
ศบค.เผยแผนกระจายวัคซีน 8 แสนโดสรอบใหม่ คลุม 22 จังหวัด เน้นจ.ท่องเที่ยวและชายแดน HealthServ.net

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวถึงแผนการกระจายวัคซีนรอบใหม่ จำนวน 800,000 โดส (ซิโนแวค) ว่า จะมีการกระจายไปยัง 22 จังหวัดทั่วประเทศ

ศบค.เผยแผนกระจายวัคซีน 8 แสนโดสรอบใหม่ คลุม 22 จังหวัด เน้นจ.ท่องเที่ยวและชายแดน HealthServ
ศบค.เผยแผนกระจายวัคซีน 8 แสนโดสรอบใหม่ คลุม 22 จังหวัด เน้นกลุ่มจังหวัดท่องเที่ยว และกลุ่มจังหวัดชายแดน หวังผลกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานราก!! 

พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กล่าวถึงแผนการกระจายวัคซีนรอบใหม่ จำนวน 800,000 โดส (ซิโนแวค) ว่า จะมีการกระจายไปยัง 22 จังหวัดทั่วประเทศ โดยเน้นการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร ตาก ปทุมธานี สมุทรปราการ และนนทุบรี โดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดสมุทรสาคร ไม่ได้พิจารณาเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเท่านั้น แต่ยังพิจารณารวมถึงกิจกรรม กิจการและอาชีพที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ที่มีอาชีพขนส่ง พนักงานขับรถ เพราะต้องทำงานเดินทางข้ามจังหวัด

นอกจากนี้ ได้พิจารณากระจายวัคซีนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
  • กลุ่มแรกจังหวัดท่องเที่ยว 8 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง เชียงใหม่ ขอนแก่น กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต 
  • กลุ่มที่ 2 จังหวัดชายแดน ที่มีการค้าขายข้ามแดน 8 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา สระแก้ว เชียงราย นราธิวาส มุกดาหาร ระนอง หนองคาย และจันทบุรี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง