เตรียมโหลด แอปหมอพร้อม สำหรับจองฉีดวัคซีน 1 พ.ค. 64 นี้

Apr 06, 2021 699
เตรียมโหลด แอปหมอพร้อม สำหรับจองฉีดวัคซีน 1 พ.ค. 64 นี้  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x389 px

กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาแอป หมอพร้อม ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 64 เพิ่มช่องทางจาก Line OA หมอพร้อม เดิม สำหรับใช้ในการจองวัคซีนโควิด-19 ล็อตใหญ่ที่จะฉีดในเดือนมิถุนายน 64 นี้ พร้อมเตรียมออกใบรับรองการเดินทางไปต่างประเทศได้ เชื่อมข้อมูลกับสากลทั่วโลก

กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาแอป หมอพร้อม ดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 64 เพิ่มช่องทางจาก Line OA หมอพร้อม เดิม สำหรับใช้ในการจองวัคซีนโควิด-19 ล็อตใหญ่ที่จะฉีดในเดือนมิถุนายน 64 นี้ พร้อมเตรียมออกใบรับรองการเดินทางไปต่างประเทศได้ เชื่อมข้อมูลกับสากลทั่วโลก และเปิดระบบข้อมูลเรียลไทม์ หากเกิดเหตุฉุกเฉินเข้าดูแลได้ทันที

เปิดตัวแอปหมอพร้อม

          วันนี้ (1 เมษายน 2564) ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะทำงานด้านระบบข้อมูลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และนายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค แถลงข่าว ในประเด็น Line Official Account และแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ระบบรายงานการฉีดวัคซีน (Real Time Dashboard) เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 (Vaccine Certificate)
 
          นายแพทย์พงศธรกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำระบบรายงานเชื่อมต่อข้อมูลจากโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ให้บริการวัคซีน กับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเรียลไทม์ จะเพิ่มความครอบคลุมทั้งโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รวมกว่า 12,000 แห่ง และข้อมูลนี้จะถูกส่งกลับประชาชนผ่าน Line Official Account “หมอพร้อม” และแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โดยทั้งสองแพลตฟอร์มมีรูปแบบการทำงานเดียวกัน อาทิ การจองคิววัคซีน, ข้อมูลวัคซีน, การนัดหมาย แจ้งเตือนรับวัคซีนเข็มที่ 2, ติดตามอาการหลังฉีดวัคซีน และยืนยันการรับวัคซีน (Digital vaccine certificate) เป็นต้น ขณะนี้อยู่ระหว่างรอชุดข้อมูลบางส่วนจากองค์การอนามัยโลก ประชาชนสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

จองวัคซีนได้ 4 ช่องทาง

สำหรับการจองคิวการฉีดวัคซีน กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบระบบไว้ 4 ช่องทาง ได้แก่ 
  • Line Official Account “หมอพร้อม”
  • แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม”
  • หากไม่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนสามารถติดต่อโดยตรงไปยังโรงพยาบาลที่ได้รักษาตัวประจำ
  • อสม.  

เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

          นายแพทย์พงศธรกล่าวต่อว่า เมื่อฉีดวัคซีนโควิด 19 ครบทั้ง 2 เข็ม จะได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19 (Vaccine Certificate) ที่มีคิวอาร์โค้ดที่สร้างเฉพาะแต่ละบุคคล จากโรงพยาบาลที่รับการฉีดทันที และผู้ที่ลงทะเบียนไลน์หมอพร้อมจะได้รับใบรับรองการแบบดิจิทัล (Smart Vaccine Certificate) ซึ่งจะมีคิวอาร์โค้ดเดียวกัน โดยข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล MOPH Immunization Center กระทรวงสาธารณสุขด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2564) กระทรวงสาธารณสุขได้ออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (Vaccine Certificate) แล้วประมาณ 35,000 คน

 International Health Certificate สำหรับเดินทางต่างประเทศ

ส่วนผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมเอกสารรับรอง International Health Certificate ซึ่งข้อมูลที่แสดงจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละประเทศที่เดินทางไป เช่น การรับรองการฉีดวัคซีน ผลการตรวจหาเชื้อในโพรงจมูก ตรวจเลือดหาภูมิคุ้มกัน ซึ่งได้เชื่อมระบบฐานข้อมูลทางห้องปฏิบัติการกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไว้ หากมีการเดินทางไปตรวจเลือดในโรงพยาบาลที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับรองจะสามารถออกเอกสารรับรอง International Health Certificate ได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงรอมาตรฐานจากองค์การอนามัยโลกที่จะออกมาในเดือนมิถุนายน เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากล
 
          “ขอให้ประชาชนอย่ากังวล ข้อมูลของผู้ที่ฉีดวัคซีนจะถูกเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงสาธารณสุขอย่างปลอดภัย และขอเชิญชวนให้มาฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อให้ประเทศเกิดภูมิคุ้มกัน คนไทยทุกคนใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย” นายแพทย์พงศธรกล่าว
 

พร้อมใช้ระบบเรียลไทม์ติดตามอาการ

          ด้านนายแพทย์ศุภฤกษ์ ถวิลลาภ หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศทางระบาดวิทยา กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า แผนภาพ (Real Time Dashboard) แสดงจำนวนสถานะการฉีดวัคซีนในประเทศไทย เมื่อประชาชนเข้ารับบริการการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ข้อมูลจะมีการบันทึกและถูกส่งไปยังส่วนกลาง ให้สามารถดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ อาทิ
  • จำนวนการฉีดแต่ละจังหวัด
  • ตัวเลขแสดงจำนวนผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2
ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบและติดตามอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการแก้ไข หากพบปัญหาระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้ยังมีแผนภาพแสดงข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน โดยหากประชาชนมีผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นภายหลังได้รับวัคซีน และกรอกข้อมูลใน Line Official Account  “หมอพร้อม” หรือมีเจ้าหน้าที่สอบถาม บันทึกและรายงานเข้าระบบ ข้อมูลจะแสดงทันที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าไปสอบสวนโรค และรักษาได้อย่างทันท่วงที 
 
        ทั้งนี้ ปัจจุบันมีเพียงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถดูแผนภาพดังกล่าวได้ กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งดำเนินการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้งาน และติดตามจำนวนสถานการณ์ฉีดวัคซีนในประเทศไทย และข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์จากการฉีดวัคซีน ใน Line Official Account “หมอพร้อม” ได้ในอนาคต
 

1 เมษายน 2564
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com