โควิด-19 กับสตรีตั้งครรภ์ - รพ.จุฬาลงกรณ์

Apr 12, 2021 275

จากบทความ “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Pregnancy: What obstetricians need to know” ซึ่งตีพิมพ์ออนไลน์ใน American Journal of Obstetrics and Gynecology เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นการทบทวนการดำเนินโรคและรายงานผู้ป่วย สตรีตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นโรค SARS และ MERS และนำรายงานผู้ป่วยโรคโควิด-19 2 รายงาน มีสตรีตั้งครรภ์ 18 คน กับทารก 19 คน จากข้อมูลนี้จึงพอสรุปได้ว่า

โควิด-19 กับสตรีตั้งครรภ์ - รพ.จุฬาลงกรณ์  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x1142 px
  • ไม่มีหลักฐานว่าสตรีตั้งครรภ์มีโอกาสติดเชื้อง่ายขึ้น
  • อาการนำทางคลินิกในตรีตั้งครรภ์คล้ายคลึงกับคนทั่วไป
  • อาการที่พบบ่อยที่สุดคือ ไข้ และ ไอ
  • ยังไม่มีข้อมูลว่าสตรีตั้งครรภ์มีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไป
  • ส่วนใหญ่คลอดโดยการผ่าตัดคลอด
  • ยังไม่พบการติดต่อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์ผ่านรก
  • ไม่พบการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิด
  • การดูแลรักษาใช้แนวทางที่ปฏิบัติในโรค SARS และ MERS
  • ไม่พบเชื้อในน้ำนม จากตัวอย่างที่สุ่มตรวจ
จึงอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันยังมีข้อมูลไม่มากพอกี่ยวกับสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นโรคโควิด-19 ซึ่งต้องมีการเก็บข้อมูลศึกษาเพิ่มเติม โดยเฉพาะผลของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสตรีตั้งครรภ์ไตรมาสที่ 1 และ 2 รวมทั้งผลต่อทารกในครรภ์ ซึ่งคงต้องรอให้สตรีตั้งครรภ์กลุ่มนี้มีอายุครรภ์ครบกำเนิดหรือทยอยคลอดบุตรออกมาเสียก่อน
 
ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563
ที่มา : รศ.นพ.สมชาย ธนวัฒนาเจริญ


/////////////

เพิ่มเติมจากกรมการแพทย์
โอกาสติดเชื้อ 2-5%
เกิดโอกาสคลอดก่อนกำหนด
ไม่มีรายงานการแท้งเอง

นพ.สมศักดิ์ อรรคศิลป์
กรมการแพทย์
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com