ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เปิดให้บริการ จัดส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วย

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เปิดให้บริการ จัดส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วย Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เปิดให้บริการ จัดส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วย ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เปิดให้บริการ จัดส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วยสำหรับผู้ประสงค์ที่ไม่ต้องการมาพบแพทย์และรับยาในโรงพยาบาลเพื่อควบคุมการระบาดของโรคโควิด สำหรับผู้ป่วยที่มีใบนัดที่มีความประสงค์ไม่พบแพทย์และไม่ต้องการมาโรงพยาบาล เท่านั้น

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ เปิดให้บริการ จัดส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วย HealthServ
 โดยต้องเป็นผู้ป่วย ที่ประสงค์รับยาเดิมต่อเนื่อง และมีอาการคงที่ ไม่มีอาการผิดปกติ    (ต้องมียาสำรองไม่ต่ำกว่า 2 สัปดาห์เท่านั้น) 
 
สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการได้โดยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาล ดังนี้
1. กรอกแบบฟอร์ทแสดงความจำนงได้ที่ https://forms.gle/A2EQ1vzgKicuTvwu5
2. ติดต่อสอบถามข้อมูลโทร  02-921-3400 ถึง 09 หรือ 02-149-1330 ถึง 49 ต่อ 2115 
 
เงื่อนไขการให้บริการส่งยา
1. ต้องเป็นผู้ป่วยคงที่ ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน รับยาเดิม ขนาดเดิม 
2. กรณีที่มียาฉีด ยาน้ำ ยาแช่เย็น ยาเคมีบำบัด และยาที่แพทย์พิจารณาไม่เหมาะสมกับการจัดส่ง จะไม่สามารถบริการจัดส่งได้
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
 
02-921-3400 ถึง 09  และ 02-149-1330 ถึง 49 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด