ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 
ม.5 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3550 7510
 
โรงพยาบาลด่านช้าง 
ม.1 ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3559 5032
 
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช 
ม.2 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 8032
 
โรงพยาบาลบางปลาม้า 
ม.6 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3558 7265
 
โรงพยาบาลศรีประจันต์
ม.1 ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3558 1749-50
 
โรงพยาบาลสามชุก 
ม.7 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 2219

โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 
ม.13 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 7068
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข (1) เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี
โทร.08 1194 3482
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข (2) วัดศรีบัวบาน 
ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรีจ.สุพรรณบุรี
 
สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัด
สาธารณสุขอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ม.6 อ.เมืองสุพรรณบุรีจ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3552 2177
 
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60 พรรษา นวมินทราชินี
ม.1 ต. หนองสะเดา อ. สามชุม จ.สุพรรณบุรี
โทร. 035470434
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด