ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพิจิตร

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพิจิตร Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพิจิตร ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพิจิตร อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลพิจิตร HealthServ
 โรงพยาบาลทับคล้อ 
54 ม.4 ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โทร.0 5665 4384
 
โรงพยาบาลบางมูลนาก 
2 ม.9 ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร
โทร.0 5663 1131-2
 
โรงพยาบาลโพทะเล 
762 ม.2 ต.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร
โทร.0 5668 1115
 
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง 
128 ม.2 ต.โพธปิ์ ระทับช้าง อ.โพธปิ์ ระทับช้าง
จ.พิจิตร โทร.0 5668 9018
 
โรงพยาบาลวชิรบารมี 
1 ม.13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมีจ.พิจิตร
โทร.0 5690 0131
 
โรงพยาบาลวังทรายพูน 
340 ม.1 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
โทร.0 5669 5163
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน 
1 ซ.8 ถ.ชมฐิระเวช ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน
จ.พิจิตร โทร.0 5662 1008
 
โรงพยาบาลสามง่าม 
104 ม.5 ต.สามง่าม อ.สามง่าม จ.พิจิตร
โทร.0 5669 1240
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 

โรงพยาบาลพิจิตร

136 ถนนบึงสีไฟ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์ 056-611355
แฟกซ์ 056-611311
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด