ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

เครือข่าย รพ.สังกัดกทม. 10 แห่ง

  1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โทร.022443515
  2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร.022910106
  3. โรงพยาบาลตากสิน  โทร.024371625
  4. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ โทร.024440138 ต่อ 8859
  5. โรงพยาบาลลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โทร.02326 9995
  6. โรงพยาบาลสิรินธร โทร.023286900-19
  7. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ชุตินฺธโร อุทิศ โทร.024293575 ถึง 8
  8. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์  โทร.029884100
  9. โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน โทร.024050900 ถึง 4
  10. โรงพยาบาลบางนา โทร.021800201
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง ในกทม.

 
369/21 ถ.วังหลัง แขวงบ้านช่างหล่อ 
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร.0 2412 2819
 
 11/87 ม.2 ซ.วัดไทร ถ.เอกชัย แขวงบางขุนเทียน
เขตจอมทอง กรุงเทพฯ โทร.0 2438 0040
 
1172 ซ.สะพานยาว ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรีกรุงเทพฯ โทร.0 2468 0015
 
พิพัฒน์คลินิกเวชกรรม
 36/9 ม.3 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพฯ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด