News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
อย.ลงพื้นที่จ.ภูเก็ต เยี่ยมชม-รับฟังปัญหา สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ HealthServ.net
อย.ลงพื้นที่จ.ภูเก็ต เยี่ยมชม-รับฟังปัญหา สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ HealthServ.net

อย.ลงพื้นที่จ.ภูเก็ตเยี่ยมชมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ให้คำแนะนำด้านคุณภาพมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อปรับปรุงการทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

อย.ลงพื้นที่จ.ภูเก็ต เยี่ยมชม-รับฟังปัญหา สถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ HealthServ
 นายแพทย์ไพศาล  ดั่นคุ้ม  เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวภายหลังนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ว่า อย. มีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากความหลากหลายของแต่ละพื้นถิ่น เพื่อให้เกษตรกรฐานรากและผู้ประกอบการในชุมชนมีรายได้พึ่งพาตนเองได้ ซึ่ง อย. จังหวัดทั่วประเทศมีการลงพื้นที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในชุมชน ทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการของผลิตภัณฑ์สุขภาพและการจัดการสถานที่ผลิตอย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการในชุมชนสามารถขออนุญาต อย. ได้ สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน  และสร้างโอกาสการแข่งขันในตลาดระดับประเทศและระดับสากล

 
     สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ อย. ได้เข้าตรวจเยี่ยม 3 บริษัทเอกชน ที่เป็นผู้ประกอบการสินค้าและบริการผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่สำคัญของจ.ภูเก็ต ดังนี้

(1) บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด แหล่งรวมของฝากสินค้าพื้นเมืองที่มีการนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาพัฒนาให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ สถานที่ผลิตได้มาตรฐาน และยังมีการผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากผลไม้ไทย

(2) บริษัท ภูเก็ตเป๋าฮื้อฟาร์ม จำกัด สถานที่ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามจากหอยเป๋าฮื้อและสาหร่าย โดยมีการพัฒนากรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล เป็นแหล่งผลิตทั้งสินค้า วัตถุดิบ และบริการรับผลิตอีกด้วย

(3) สุโขสปา มีโรงงานผลิตเครื่องสำอางสำหรับใช้ในสปา เช่น น้ำมันนวด และ สครับ รวมทั้งเป็นสถานประกอบการที่จังหวัดส่งเสริมให้เป็น Welless Center ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข     ทั้งนี้ อย. และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ได้ให้คำแนะนำด้านคุณภาพมาตรฐานในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง  รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในชุมชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้เข้าถึงและเกิดประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งความตั้งใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้ประกอบการ ชุมชน และเจ้าหน้าที่รัฐในการสร้างสรรค์และผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน ปลอดภัย และขายได้  จะทำให้บรรลุเป้าหมาย “คนไทยสุขภาพดี เศรษฐกิจมั่งคั่ง” ในที่สุด

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง