Home :

คลินิกโรคทางเดินอาหารและโรคตับ

* การตรวจหลอดอาหารและกระเพาะอาหารรวมทั้งลำไส้เล็ก Esophagogastroduodenoscopy
* การตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy
* การตัดติ่งเนื้อกระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ส่งตรวจเพื่อวินิจฉัยโรค Polypectomy
* การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารด้วยคลื่นความถี่สูง EUS Endoscopic Ultrasound Scope หรือ Endosonography
* การตัดชิ้นเนื้อตับอ่อนเพื่อการวินิจฉัย
* การส่องกล้องท่อน้ำดีและตับอ่อน ERCP
* การตัดหูรูดท่อน้ำดีและตับอ่อน และการดึงนิ่ว Sphincterotomy and stone extraction
* การใส่ท่อระบายท่อน้ำดีและท่อตับอ่อน Biliary and Pancreatic stent
* หัตถการการฉีดและรัดโรคหลอดเลือดดำขอดของหลอดอาหาร Esophageal Variceal Sclerotherapy and Ligation
* การขยายหลอดอาหารในภาวะหลอดอาหารตีบ Esophageal Dilatation
* การห้ามเลือดทางกล้องส่องทางเดินอาหาร Endoscopic Haemostasisfor non variceal haemorrhage
* การตรวจความผิดปกติของการทำงานเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาทของระบบทางเดินอาหาร Gastrointestinal motility test
* การตรวจการเคลื่อนไหวของหลอดอาหาร Esophageal manometry
* การตรวจวัดกรดในหลอดอาหาร 24 ชั่วโมง 24 Hr.Esophageal pH mornitoring
* การตรวจวัดกรดในหลอดอาหารชนิดไร้สาย Bravo capsule PM mornitoring
* การตรวจการทำงานของกล้ามเนื้อหูรูดทวารหนัก Anorectal Manometry
* การใส่สายให้อาหารทางกระเพาะอาหารผ่านผิวหนังหน้าท้อง PEG
* การฝึกการขับถ่าย Bio Feed Back For Constipation
* กล้องแคปซูลขนาดจิ๋วใช้กลืนเพื่อตรวจพยาธิสภาพลำไส้เล็ก Capsule endoscopy
* การตัดชิ้นเนื้อที่ตับเพื่อการวินิจฉัย Liver biopsy
* การตรวจหาภาวะผังผืดในเนื้อตับและตรวจปริมาณไขมันสะสมในตับ Fibro Scan
* การตรวจหาแบคทีเรีย (H.Pylori) ในกระเพาะอาหารด้วยวิธีทดสอบลมหายใจ UBT (Urea Breath Test)

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07.00 – 15.00 น.
วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 12.00 น.

สถานที่ตั้ง
ชั้น 14 อาคารศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ T: 02-265-7777 T: 02-618-6200
Date: 30/11/0542 View: 738
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

53 ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]