News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ HealthServ.net
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ HealthServ.net

บัญชี : มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขบัญชี : 302-2-60354-6

สำนักงานศูนย์รับบริจาค
ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
163 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 16:00
Tel : 038 - 933905 , 096 – 841-3644

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ HealthServ
 เพื่อบำรุงโรงพยาบาลฯ โดยจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พัฒนางานบริการทางการแพทย์ทุกมิติ เพื่อตอบสนองภารกิจและเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลผู้มารับบริการ
*ได้รับการลดหย่อนภาษี 2 เท่า
ธนาคารทหารไทย บัญชี : เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
เลขที่บัญชี : 632-2-0000-3-2
 
 
เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการบุคลากร การบริหารบริการ วิชาการ การวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และหน่วยแพทย์ เพื่อการพัฒนาการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
*ได้รับการลดหย่อนภาษี 1 เท่า
 
บัญชี : มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขบัญชี : 302-2-60354-6
 
สำนักงานศูนย์รับบริจาค
ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
163 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์  เวลา 08:00 – 16:00
Tel : 038 - 933905 , 096 – 841-3644

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง