Home /

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Nov 30, 2020 379

เพื่อบำรุงโรงพยาบาลฯ โดยจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พัฒนางานบริการทางการแพทย์ทุกมิติ เพื่อตอบสนองภารกิจและเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลผู้มารับบริการ
*ได้รับการลดหย่อนภาษี 2 เท่า
ธนาคารทหารไทย บัญชี : เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เลขที่บัญชี : 632-2-0000-3-2


เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการบุคลากร การบริหารบริการ วิชาการ การวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และหน่วยแพทย์ เพื่อการพัฒนาการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
*ได้รับการลดหย่อนภาษี 1 เท่า

บัญชี : มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขบัญชี : 302-2-60354-6

สำนักงานศูนย์รับบริจาค
ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
163 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 16:00
Tel : 038 - 933905 , 096 – 841-3644

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ( )
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปกส

163 หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com