Home :

จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เพื่อบำรุงโรงพยาบาลฯ โดยจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พัฒนางานบริการทางการแพทย์ทุกมิติ เพื่อตอบสนองภารกิจและเป้าหมายในการเพิ่มขีดความสามารถของโรงพยาบาลในการดูแลผู้มารับบริการ
*ได้รับการลดหย่อนภาษี 2 เท่า
ธนาคารทหารไทย บัญชี : เงินบำรุง รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
เลขที่บัญชี : 632-2-0000-3-2


เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการบุคลากร การบริหารบริการ วิชาการ การวิจัยและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาล และหน่วยแพทย์ เพื่อการพัฒนาการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น
*ได้รับการลดหย่อนภาษี 1 เท่า

บัญชี : มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
เลขบัญชี : 302-2-60354-6

สำนักงานศูนย์รับบริจาค
ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
163 ม.1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:00 – 16:00
Tel : 038 - 933905 , 096 – 841-3644
Date: 30/11/2563 View: 820
image1 size: 400x267px
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ปกส

163 หมู่ 1 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]