Home : สิทธิประโยชน์ประชาชน

[ประกันสังคม] โรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2564 แยกตามจังหวัด

ปี 2564 มีเพิ่มโรงพยาบาลเอกชนแห่งใหม่ 4 แห่ง ได้แก่ 1) รพ.พิษณุโลกฮอลพิทอล 2) รพ.เกษมราษฎร์ รามคำแหง (กรุงเทพ) 3) รพ.ศิริเวช ลำพูน 4) รพ.จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์ (ปราจีนบุรี) และเปลี่ยนชื่อใหม่ รพ.พีเอ็มจี (กรุงเทพ) เดิม รพ.พระราม2
Date: 27/12/2563 View: 120,784
image1 size: 800x389px

รายชื่อโรงพยาบาลประกันสังคม ปี 2564 (แยกตามจังหวัด)

กรุงเทพมหานคร

สถานพยาบาลของรัฐบาล 
 1. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล*
 2. รพ.กลาง*
 3. รพ.จุฬาลงกรณ์
 4. รพ.เจริญกรุงประชารักษ์*
 5. รพ.ตากสิน*
 6. รพ.ตำรวจ
 7. ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์
 8. รพ.นพรัตนราชธานี (สธ)*
 9. รพ.พระมงกุฏเกล้า
 10. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
 11. รพ.ราชวิถี (สธ)
 12. รพ.รามาธิบดี
 13. รพ.ราชพิพัฒน์*
 14. รพ.เลิดสิน (สธ)
 15. รพ.เวชการุณย์รัศมิ์ *
 16. รพ.ศิริราช*
 17. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า*
 18. รพ.สิรินธร*
 19. รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ*

สถานพยาบาลของเอกชน
 1. รพ.กล้วยน้ำไท
 2. รพ.เกษมราษฎร์ บางแค
 3. รพ.เกษมราษฏร์ ประชาชื่น
 4. รพ.เกษมราษฏร์ รามคำแหง
 5. รพ.นวมินทร์
 6. รพ.นวมินทร์ 9
 7. รพ.บางนา 1
 8. รพ.บางปะกอก 8
 9. รพ.บางไผ่
 10. รพ.บางมด
 11. รพ.บี.แคร์. เมดิคอลเซ็นเตอร์
 12. รพ.ประชาพัฒน์
 13. รพ.เปาโล โชคชัย 4
 14. รพ.เปาโล เกษตร
 15. รพ.พีเอ็มจี
 16. รพ.เพชรเกษม 2
 17. รพ.เพชรเวช 
 18. รพ.แพทย์ปัญญา
 19. รพ.มเหสักข์
 20. รพ.มงกุฎวัฒนะ
 21. รพ.มิชชั่น กรุงเทพ
 22. รพ.ราษฎร์บูรณะ
 23. รพ.ลาดพร้าว
 24. รพ.วิภาราม
 25. รพ.ศิครินทร์
 26. รพ.ซีจีเอช สายไหม
 27. รพ.สุขสวัสดิ์
 28. รพ.หัวเฉียว
*มีสถานพยาบาลเครือข่ายตามผนวก

รายจังหวัด

กระบี่
 1. รพ.กระบี่ (สธ)*
 
กาญจนบุรี
 1. รพ.ค่ายสุรสีห์
 2. รพ.พหลพลพยุหเสนา (สธ)*
 3. รพ.มะการักษ์ (สธ)*
 
กาฬสินธุ์
 1. รพ.กาฬสินธุ์ (สธ)*
 
กำแพงเพชร
 1. รพ.กำแพงเพชร (สธ)*
 
ขอนแก่น
 1. รพ.ขอนแก่น (สธ)*
 2. รพ.ชุมแพ (สธ)*
 3. รพ.ศรีนครินทร์
 
จันทบุรี
 1. รพ.พระปกเกล้า (สธ)*
 
ฉะเชิงเทรา
 1. รพ.พุทธโสธร (สธ)*
 2. รพ.เกษมราษฎรฉะเชิงเทรา*
 3. รพ.จุฬารัตน์ 11 อินเตอร์ *
 
ชลบุรี
 1. รพ.ชลบุรี (สธ)*
 2. รพ.พนัสนิคม (สธ)*
 3. รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 4. รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา*
 5. รพ.เมืองพัทยา*
 6. รพ.มหาวิทยาลัยบูรพา
 7. รพ.ปิยะเวชช์บ่อวิน
 8. รพ.แหลมฉบัง (สธ)* 
 9. รพ.พญาไทศรีราชา*
 10. รพ.วิภารามแหลมฉบัง* 
 11. รพ.วิภาราม อมตะนคร 
 12. รพ.เอกชล 2*
 
ชัยนาท
 1. รพ.ชัยนาทนเรนทร (สธ)*
 
ชัยภูมิ
 1. รพ.ชัยภูมิ (สธ)*
 
ชุมพร
 1. รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (สธ)*
 
เชียงราย
 1. รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ (สธ) *
 2. รพ.เกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์*
 
เชียงใหม่
 1. รพ.นครพิงค์ (สธ)*
 2. รพ.มหาราชนครเชียงใหม่*
 3. รพ.สันป่าตอง (สธ)*
 4. รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ*
 5. รพ.เทพปัญญา*
 6. รพ.ราชเวชเชียงใหม่*
 7. รพ.ลานนา*
 
ตรัง
 1. รพ.ตรัง (สธ)*
 
ตราด
 1. รพ.ตราด (สธ)*
 
ตาก
 1. รพ.แม่สอด (สธ)*
 2. รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สธ)*
 
นครนายก
 1. รพ.นครนายก (สธ)*
 2. รพ.ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
 
นครปฐม
 1. รพ.จันทรุเบกษา
 2. รพ.นครปฐม (สธ)*
 3. รพ.เมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิง (สธ)*
 4. รพ.เทพากร*
 
นครพนม
 1. รพ.นครพนม (สธ)*
 
นครราชสีมา
 1. รพ.ค่ายสุรนารี
 2. รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา (สธ)*
 3. รพ.ปากช่องนานา (สธ)*
 4. รพ.มหาราชนครราชสีมา (สธ)*
 5. รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 6. รพ.ป.แพทย์

นครศรีธรรมราช
 1. รพ.ค่ายวชิราวุธ
 2. รพ.ทุ่งสง (สธ)*
 3. รพ.ท่าศาลา (สธ)*
 4. รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช (สธ)*
 5. รพ.สิชล (สธ)*
 
นครสวรรค์
 1. รพ.สวรรค์ประชารักษ์ (สธ)*
 2. รพ.ร่มฉัตร
 
นนทบุรี
 1. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน*
 2. รพ.พระนั่งเกล้า (สธ)*
 3. สถาบันบำราศนราดูร (สธ)*
 4. รพ.กรุงไทย*
 5. รพ.เกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์
 6. รพ.วิภารามปากเกร็ด*
 
นราธิวาส
 1. รพ.นราธวิาสราชนครินทร์ (สธ)*
 2. รพ.สุไหงโก-ลก (สธ)*
 
น่าน
 1. รพ.น่าน (สธ)*
 
บุรีรัมย์
 1. รพ.นางรอง (สธ)*
 2. รพ.บุรีรัมย์ (สธ)*
 
บึงกาฬ
 1. รพ.บึงกาฬ (สธ)*
 
ปทุมธานี
 1. รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 2. รพ.ปทุมธานี (สธ)*
 3. รพ.การุญเวช ปทุมธานี*
 4. รพ.ปทุมเวช
 5. รพ.แพทย์รังสิต
 6. รพ.ภัทร-ธนบุรี *
 
ประจวบคีรีขันธ์
 1. รพ.ค่ายธนะรัชต์*
 2. รพ.บางสะพาน (สธ)*
 3. รพ.ประจวบคีรีขันธ์ (สธ)*
 4. รพ.หัวหิน (สธ)*
 
ปราจีนบุรี
 1. รพ.กบินทร์บุรี (สธ)*
 2. รพ.ค่ายจักรพงษ์
 3. รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (สธ)*
 4. รพ.จุฬารัตน์ 304 อินเตอร์
 
ปัตตานี
 1. รพ.ปัตตานี (สธ)*
 
พระนครศรีอยุธยา
 1. รพ.พระนครศรีอยุธยา (สธ)*
 2. รพ.เสนา (สธ)*
 3. รพ.การุญเวช อยุธยา *
 4. รพ.ราชธานี *
 5. รพ.ราชธานีโรจนะ *
 
พะเยา
 1. รพ.เชียงคำ (สธ)*
 2. รพ.พะเยา (สธ)*
 3. ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
 
พังงา
 1. รพ.ตะกั่วป่า (สธ)*
 2. รพ.พังงา (สธ)*
 
พัทลุง
 1. รพ.พัทลุง (สธ)*
 
พิจิตร
 1. รพ.พิจิตร (สธ)*
 
พิษณุโลก
 1. รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 2. รพ.พุทธชินราช (สธ)*
 3. รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
 4. รพ.พิษณุโลกฮอสพิทอล
 
เพชรบุรี
 1. รพ.พระจอมเกล้า (สธ)*
 
เพชรบูรณ์
 1. รพ.เพชรบูรณ์ (สธ)*
 
แพร่
 1. รพ.แพร่ (สธ)*
 
ภูเก็ต
 1. รพ.ป่าตอง (สธ)*
 2. รพ.วชิระภูเก็ต (สธ)*
 3. รพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
 4. รพ.มิชชั่นภูเก็ต
 
มหาสารคาม
 1. รพ.มหาสารคาม (สธ)*
 2. รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม*
 
มุกดาหาร
 1. รพ.มุกดาหาร (สธ)*
 
แม่ฮ่องสอน
 1. รพ.ศรีสังวาลย์ (สธ)*
 
ยโสธร
 1. รพ.ยโสธร (สธ)*
 
ยะลา
 1. รพ.เบตง (สธ)*
 2. รพ.ยะลา (สธ)*
 
ร้อยเอ็ด
 1. รพ.ร้อยเอ็ด (สธ)*
 
ระนอง
 1. รพ.ระนอง (สธ)*
 
ระยอง
 1. รพ.ระยอง (สธ)*
 2. รพ.มงกุฎระยอง*
 3. รพ.จุฬารัตน์ระยอง*
 
ราชบุรี
 1. รพ.ดำเนินสะดวก (สธ)*
 2. รพ.บ้านโป่ง (สธ)*
 3. รพ.โพธาราม (สธ)*
 4. รพ.ราชบุรี (สธ)*
 5. รพ.ซานคามิลโล *
 
ลพบุรี
 1. รพ.บ้านหมี่ (สธ)*
 2. รพ.พระนารายณ์มหาราช (สธ)*
 3. รพ.อานันทมหิดล
 
ลำปาง
 1. รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี*
 2. รพ.ลำปาง (สธ)*
 
ลำพูน
 1. รพ.ลำพูน (สธ)*
 2. รพ.หริภุญชัยเมโมเรียล
 3. รพ.ศิริเวช ลำพูน
 
เลย
 1. รพ.เลย (สธ)*
 
ศรีสะเกษ
 1. รพ.ศรีสะเกษ (สธ)*
 
สกลนคร
 1. รพ.สกลนคร (สธ)*
 2. รพ.สมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน (สธ)*
 
สงขลา
 1. รพ.สงขลา (สธ)*
 2. รพ.สงขลานครินทร์
 3. รพ.หาดใหญ่ (สธ)*
 4. รพ.ศิครินทร์หาดใหญ่
 
สตูล
 1. รพ.สตูล (สธ)*
 
สมุทรปราการ
 1. รพ.บางบ่อ (สธ)*
 2. รพ.บางพลี (สธ)*
 3. รพ.สมุทรปราการ (สธ)*
 4. รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ *
 5. รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต *
 6. รพ.เซ็นทรัล ปาร์ค *
 7. รพ.บางนา 2 *
 8. รพ.บางนา 5 * 
 9. รพ.บางปะกอก 3 *
 10. รพ.เปาโล สมุทรปราการ
 11. รพ.เมืองสมุทรปากน้ำ * 
 12. รพ.เมืองสมุทรปู่เจ้าฯ *
 13. รพ.รวมชัยประชารักษ์ * 
 14. รพ.ศิครินทร์ * 
 15. รพ.สำโรงการแพทย์* 
 16. รพ.รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
 17. รพ.เปาโล พระประแดง
 
สมุทรสงคราม
 1. รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (สธ)*

สมุทรสาคร
 1. รพ.กระทุ่มแบน (สธ)*
 2. รพ.บ้านแพ้ว (สธ)*
 3. รพ.สมุทรสาคร (สธ)*
 4. รพ.มหาชัย 2 *
 5. รพ.มหาชัย 3 *
 6. รพ.วิภาราม สมุทรสาคร
 7. รพ.วิชัยเวชฯ อ้อมน้อย *
 8. รพ.วิชัยเวชฯ สมุทรสาคร *
 
สระแก้ว 
 1. รพ.สมเด็จพระยุพราช สระแก้ว (สธ)*
 
สระบุรี 
 1. รพ.พระพุทธบาท (สธ)*
 2. รพ.สระบุรี (สธ)*
 3. รพ.เกษมราษฎร์สระบุรี
 
สิงห์บุรี 
 1. รพ.สิงห์บุรี(สธ)*
 2. รพ.อินทร์บุรี(สธ)*
 
สุโขทัย 
 1. รพ.ศรีสังวรสุโขทัย (สธ)*
 2. รพ.สุโขทัย (สธ)*
 
สุพรรณบุรี 
 1. รพ.เจ้าพระยายมราช (สธ)*
 2. รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (สธ)*
 3. รพ.อู่ทอง (สธ)*
 
สุราษฏรธ์านี 
 1. รพ.เกาะสมุย (สธ)*
 2. รพ.สุราษฎร์ธานี (สธ)*
 
สุรินทร์ 
 1. รพ.สุรินทร์ (สธ)*
 
หนองคาย 
 1. รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ (สธ)*
 2. รพ.หนองคาย (สธ)*
 
หนองบัวลำภู 
 1. รพ.หนองบัวลำภู (สธ)*
 
อ่างทอง 
 1. รพ.อ่างทอง (สธ)*
 
อำนาจเจริญ
 1. รพ.อำนาจเจริญ (สธ)*
 
อุดรธานี 
 1. รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม
 2. รพ.อุดรธานี (สธ)*
 3. รพ.สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง (สธ)*
 
อุตรดิตถ์ 
 1. รพ.อุตรดิตถ์ (สธ)*
 
อุทัยธานี 
 1. รพ.อุทัยธานี (สธ)*
 
อุบลราชธานี 
 1. รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
 2. รพ.วารินชำราบ (สธ)*
 3. รพ.สรรพสิทธิประสงค์ (สธ)*
 
 
สถานพยาบาลหลักในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ)
มีโรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดนั้นๆ เป็นเครือข่าย

หมายเหตุ *มีสถานพยาบาลเครือข่ายตามผนวก
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]