Home : ข่าว COVID-19

วัคซีนเข็มแรก จ.ชลบุรี

นายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้รับวัคซีนเข็มแรก
Date: 02/03/2564 View: 545
วัคซีนเข็มแรก จ.ชลบุรี  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ติดตามการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มแรกจังหวัดชลบุรี  สร้างความเชื่อมั่น สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่  ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

 
          วันนี้ (1 มีนาคม 2564) ที่โรงพยาบาลชลบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรกของ จ.ชลบุรี พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด่านหน้าที่ดูแลประชาชน โดยมีนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีได้รับวัคซีนเข็มแรก
 
          ดร.สาธิตให้สัมภาษณ์ว่า จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดที่มีสถานที่สำหรับการกักตัวของผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศจำนวนมาก มีบุคลากรด่านหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวนมากเช่นกัน รวมทั้งมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ เช่นพัทยา ที่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว เท่าเทียมกับ จ.ภูเก็ต เชียงใหม่ และสุราษฎร์ธานี จังหวัดชลบุรี จึงเป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยได้รับวัคซีนโควิด 19 แล้วเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา จำนวน 4,720 โดส จัดเก็บไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสม กุล่มเป้าหมายแรกที่จะได้รับ คือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ต้องดูแลผู้ป่วย ผู้เดินทางจากต่างประเทศในสถานกักกันของรัฐ สร้างความเชื่อมั่น ประชาชนและนักท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไป
 
          ดร.สาธิตกล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายแรกที่จะได้รับเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลชลบุรีจำนวน 550 คน แบ่งการฉีดออกเป็น 2 วัน ในวันนี้ จะได้รับการฉีดประมาณ 250 คน ส่วนที่เหลือจะได้รับวันต่อไปจนครบ ซึ่ง 1 คนต้องฉีดครบ 2 เข็ม ห่างกันประมาณ 3 สัปดาห์ ส่วนขั้นตอนการฉีด มีความแตกต่างกับที่กระทรวงสาธารณสุขจัดที่สถาบันบำราศนราดูร 8 จุด เมื่อวานนี้ โดยยุบรวมเหลือเพียง 4 จุด แต่มีครบทุกขั้นตอนการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นลงทะเบียนก่อนเช็คประวัติ ตรวจสุขภาพ เซ็นใบยินยอมรับความเสี่ยง ฉีดวัคซีน ดูอาการหลังฉีด 30 นาที รับบัตรนัดครั้งต่อไป ครบตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และถือว่าเป็นการซ้อมระบบ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนในระยะต่อไป
 
          ด้านนายแพทย์อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ผ่านมติของคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เนื่องจากจังหวัดชลบุรี รับดูแลผู้เดินทางใน State Quarantine มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นมา และผู้ป่วยโรคโควิด 19 โดยได้จัดสรรให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลทุกอำเภอ จำนวน 2,350 คน และช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเมษายน จะมาอีกประมาณ 5 หมื่นโดส จะเริ่มกระจายไปเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น เจ้าหน้าที่ประจำด่านต่างๆ และเดือนพฤษภาคมจะได้เพิ่มอีกจำนวนมาก เพื่อนำไปฉีดให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อไป
 
สำนักสารนิเทศ
1 มีนาคม 2564
วัคซีนเข็มแรก จ.ชลบุรี  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
วัคซีนเข็มแรก จ.ชลบุรี  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com