ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิดอาคารศูนย์การแพทย์ประกันสังคมลาดพร้าว ปลายปี 2565

เปิดอาคารศูนย์การแพทย์ประกันสังคมลาดพร้าว ปลายปี 2565 Thumb HealthServ.net
เปิดอาคารศูนย์การแพทย์ประกันสังคมลาดพร้าว ปลายปี 2565 ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลลาดพร้าว แง้มภาพ อาคารศูนย์การแพทย์ประกันสังคมลาดพร้าวแห่งใหม่ ณ สถานีรถไฟฟ้ามหาดไทย ลาดพร้าว 120 พร้อมรับผู้ประกันตนเพิ่มเต็มอัตราสำหรับปี 2566 ผู้ประกันตนที่สนใจ สามารถเปลี่ยนสิทธิ ประกันสังคม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด