Home : กัญชาทางการแพทย์ / ความรู้สุขภาพ กัญชาทางการแพทย์

สถานภาพกัญชา กัญชง ในไทย - เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา

จะเลือกปลูกพันธุ์ไหนนั้น สามารถติดต่อเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ได้จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันวิจัยพื้นที่สูง และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ...สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2590-7012
Date: 05/03/2564 View: 4,510
image1 size: 759x450px

สถานภาพกัญชา กัญชง ในไทย

เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ คณะกรรมการอาหารและยา
  • “ปัจจุบันกัญชายังมีสถานภาพเป็นยาเสพติดอยู่ แต่ด้วยสรรพคุณทางยามากมาย กฎหมายจึงเปิดช่องให้ปลูกสำหรับเป็นยาและงานวิจัยได้ แต่ต้องมีการเชื่อมโยงกันระหว่างหลายภาคส่วน หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการวิชาชีพ เช่น เวชกรรม เภสัชกรรม แพทย์แผนไทย และเกษตรกร ที่รวมตัวกันจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เท่านั้น จึงสามารถขอขึ้นทะเบียนปลูกได้ แต่ต้องทำตามกฎระเบียบที่ค่อนข้างมาก เช่น มีสถานที่ปลูกชัดเจน มีรั้วรอบขอบชิด มีกล้องวงจรปิด เพื่อป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์”
  • เพราะกัญชากับกัญชงนั้น อันที่จริงเป็นเสมือนพืชพี่น้องฝาแฝด มองจากภายนอกไม่สามารถจะแยกออกได้ด้วยสายตา จะแยกได้ว่าตัวไหนเป็นกัญชา หรือกัญชง ต้องให้วิธีดูปริมาณสาร THC (Tetrahy– drocannabinol หรือสารที่มีคุณสมบัติต่อจิตประสาท ทำให้ผ่อนคลาย เคลิบเคลิ้ม) ถ้า THC มากกว่า 1% จะถือเป็นกัญชา แต่ถ้าค่า THC ต่ำกว่า 1% จะจัดเป็นกัญชง
  • แม้กัญชงจะเปิดกว้างมากกว่ากัญชา แต่คนที่จะมีสิทธิปลูกได้จะต้องยื่นขอใบอนุญาตอยู่ภายใต้เงื่อนไข ...คนที่จะปลูกได้ต้องมีแหล่งปลูกที่ชัดเจน ที่สำคัญต้องมีสัญญาซื้อขายที่ระบุชัดเจน ผู้ซื้อเป็นใคร ซื้อไปเพื่อทำอะไร
  • ผู้ที่ต้องการปลูก ยังหาคู่ธุรกิจไม่ได้ อย. จะเป็นผู้ประสานจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ปลูกและผู้รับซื้อ เช่น โรงสกัด โรงงานแปรรูปให้ ยื่นคำขออนุญาตปลูกกัญชงได้ หากอยู่ที่กรุงเทพฯ ให้ยื่นที่ อย. หากอยู่ต่างจังหวัดให้ยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
  • หากมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงเพื่อปลูก หรือศึกษาวิจัยให้ยื่นคำขอที่ อย.
  • ส่วนจะเลือกปลูกพันธุ์ไหนนั้น สามารถติดต่อเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ได้จาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันวิจัยพื้นที่สูง และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ...สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2590-7012
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]