สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เร่งผลักดันกัญชา 6 ต้น ให้ทั่วประเทศปี 64 นี้

Mar 28, 2021 390
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ เร่งผลักดันกัญชา 6 ต้น ให้ทั่วประเทศปี 64 นี้  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img1 size: 1024x768 px

นโยบายให้ขับเคลื่อนกัญชา กัญชง สู่ประชาชนในระยะต่อไป เนื่องจากความสนใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชา 6 ต้น มีสูงมากจากทั่วประเทศและกำลังเป็นที่จับตา

ก้าวต่อไปของกัญชาสู่ชุมชน โดยการขับเคลื่อนผ่านสถาบันกัญชาทางการแพทย์
 
จากผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา มีการให้นโยบายให้ขับเคลื่อนกัญชา กัญชง สู่ประชาชนในระยะต่อไป เนื่องจากความสนใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชา 6 ต้น มีสูงมากจากทั่วประเทศ และกำลังเป็นที่จับตา
 
ผลจากการประชุม จึงปรากฏแนวทางดำเนินการหลายๆ ประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่
  • สถาบันฯ มุ่งหวังให้ตลาดเติบโตอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ครอบคลุมทุกภาคส่วนและการมีส่วนร่วมทั้งจากต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ กระบวนการดำเนินการต่างๆจากรัฐจึงต้องรอบคอบและรัดกุม
  • สถาบันฯ ได้เสนอให้เขตสุขภาพมีบทบาทนำมากขึ้น สามารถกำหนดเป้าหมาย แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมได้  "ตามบริบทสุขภาพ และความรู้ที่ตนเองมี" ซึ่งนอกจากตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ที่มีต่างกันแล้ว ยังจะทำให้เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ในระบบสุขภาพด้วย ทั้งความต้องการทางการแพทย์ การตลาด ชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ เพื่อดูแล วางแผนให้เกิดความเหมาะสมของการปลูก การใช้ผลผลิตที่ได้
  • ความต้องการทางการแพทย์ แต่ละเขตสุขภาพดูเรื่องความต้องการทางการแพทย์ ว่ามีผู้ป่วยกลุ่มใดที่มีความเหมาะสมที่จะใช้กัญชา และจะใช้ในรูปแบบใด เพื่อให้เกิดการผลิตยาที่มีประสิทธิภาพ พอเพียงกับความต้องการ และกำหนดทิศทางร่วมกับเกษตรกรในการผลิต (ปลูก) 
  • ดูแลเกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็ก เดินหน้าการจัดทำโครงการ 6 ต้น เพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็ก ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสายการผลิตยาที่มีคุณภาพ รวมทั้งได้ใช้ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด (ใบ ก้าน ลำต้น ราก) ในการใช้ดูแลสุขภาพตนเอง สร้างรายได้และสร้างโอกาสในการมีผลิตภัณฑ์และบริการของตนเองได้ วางเป้าหมายจะขยายผลให้ครอบคลุมทั้งประเทศภายในปี 2564
  • ผู้ประกอบการรายใหญ่ สถาบันฯ พยายามแก้กฎหมายให้เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการรายใหญ่จะสามารถดำเนินงานได้คล่องตัวขึ้น

25 มีนาคม พ.ศ. 2564
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com