ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลศิครินทร์หาดใหญ่ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

สถานพยาบาลระดับสูง

โรงพยาบาลศิครินทร์
โรงพยาบาลสงขลา
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
โรงพยาบาลหาดใหญ่
 

สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย)

คลินิกอายุรกรรมหมอบุรินทร์
148/46 ม.3 ถ.กาญจนทรัพย์ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
โทร.08 4006 7058
 
คลินิกเวชกรรมนายแพทย์ธนาธิป 
331 ม.1 ถ.เลนุกูล ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
โทร.0 7437 3388
 
คลินิกแพทย์วัชรพงศ์ 
280/28 หมู่ 5 ต.สทิงหม้อ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
โทร.06 4341 1906
 
คลินิกสมนึกการแพทย์ 
20 ซ.ศรีสุริยะ ถ.กาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
โทร.08 9739 1592
 
คลินิกหมอเพิ่มพูนเวชกรรม 
319 ม.1 ถ.ยนตรการกำธร ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
โทร.08 1959 0981
 
คลินิกแพทย์กัมปนาท 
135 ม.6 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา
โทร.08 1275 5694
 
คลินิกแพทย์ประกิต 
164 ม.5 ถ.กาญจนวนิช ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา
โทร.0 7445 1401
 
นาหม่อมเวชคลินิก
2/6 ม.6 ต.ทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา
โทร.08 2432 1840
 
ศิครินทร์หาดใหญ่สหคลินิก
165/16-17 ม.2 ต.พะวง อ.เมือง สงขลา
โทร.0 7438 0222
 
ศิครินทร์หาดใหญ่คลินิกเวชกรรม 
749/11 ม.8 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร.0 7429 1666
 
รวมแพทย์คลินิกเวชกรรม
33 ม.4 ถ.สงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
โทร.0 7433 7154
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด