Home :

ร่วมบริจาคอวัยวะเพื่อส่งต่อความฝันและชีวิตใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริจาคและเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

Date: 25/04/2564 View: 628
ร่วมบริจาคอวัยวะเพื่อส่งต่อความฝันและชีวิตใหม่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริจาคและเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ  โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช    Healthserv.net
บุญกุศลที่ยิ่งใหญ่คือ...การให้ ให้ด้วยใจ....ให้ด้วย "การบริจาคอวัยวะ" ในวันที่เราสิ้นลมหายใจ สามารถต่อลมหายใจให้อีกหลายคน

ร่วมบริจาคอวัยวะเพื่อส่งต่อความฝันและชีวิตใหม่ได้ที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริจาคและเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  075-340250ต่อ 2122
  • บริจาคร่างกาย 074-288151
  • บริจาคอวัยวะ 1666
  • บริจาคดวงตา 02 2564039
ในเวลาราชการ
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ปกส

198 ถ. ราชดำเนิน ตำบล ในเมือง อำเภอเ มือง, นครศรีธรรมราช 80000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com