ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ 
18 ถ.วิชยานนท์ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทร.05 3233 2146 

คลินิกต่าง ๆ


กาดอินทร คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์
81/5 ม.11 ต.บ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร.08 3054 1563
 
ดอยสะเก็ดคลินิกเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว
71 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร.0 5349 5193 
 
คลินิกเวชกรรมนิพนธ์-สุรศักดิ์การแพทย์ 
12 ม.5 ถ.สันทราย-พร้าว ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทร.0 5349 1056 
 
คลินิกเวชกรรมหมอสวนดอก (สันกำแพง)
38/2 ม.7 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5339 4549 
 
คลินิกเวชกรรมหมออารัมภ์ 1
227 ม.12 ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
โทร.08 4040 1881
 
คลินิกหมอเทิดศักดิ์เวชกรรม
167 ม.11 ถ.แม่มาลัย-ปาย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5384 2576
 
คลินิกหมอประโยชน์เวชกรรมเฉพาะทาง (สันกำแพง
138/7 ม.6 ถ.เชียงใหม่-สันกำแพง ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5333 1777
 
คลินิกหมอพีระศักดิ์เวชกรรมเวชศาสตร์ครอบครัว 
324/3 ม.7 ถ.หางดง-สะเมิง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทร.08 8268 7119 
 
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรมหมอวินัยศักดิ์
632/1 ม.14 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5331 1339
 
คลินิกเวชกรรม หมอสวนดอกหนองหาร 
355/3 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
โทร.0 5387 8682 
 
คลินิกเวชกรรมหมอสัมพันธ์ 
280 ม.4 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5382 6524
 
คลินิกเวชกรรมหมอสุริธร
34/3 ม.2 ถ.แม่มาลัย-ปาย ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5347 1136 
 
คลินิกหมอโอภาส คลินิกด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช
41 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ช่วงเปา อ.จอมทองจ.เชียงใหม่
โทร.0 5334 1152-3 
 
ประเสริฐคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมจักษุวิทยา
119 ม.1 ถ.อินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
โทร.0 5351 1420 
 
แพทย์หญิงมาลียาคลินิกเวชกรรม 
192 ม.3 ถ.สันบ่อฝ้าย-สันกำแพง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
โทร.0 5350 1772
 
สารภีคลินิกเวชกรรม 
8 ถ.ศิริธร ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทร.08 1884 9948
 
หางดงการแพทย์ คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรกรรม
36 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5344 1453 
 
เหมืองผ่าการแพทย์คลินิกเวชกรรม 
59/7 ม.1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
โทร.08 1993 9359 
 
หมอเจษฎาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยศาสตร์
435/7-8 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5383 4158
 
หมอไตรจักรคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมศัลยกรรม
270 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
โทร.0 5331 1516
 
หมอปรีชาคลินิกเวชกรรม
6-7 ม.3 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
โทร.0 5329 1878 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด