Home : ข่าว COVID-19

สรุปยอดฉีดวัคซีนโควิดจากวันคิกออฟ 3 วัน (7-9 มิย 64) ฉีดได้ 1,225,649 โดส

รวมสะสม (ตั้งแต่ 28 กพ) ฉีดได้ 5,443,743 โดส
Date: 10/06/2564 View: 151
image1 size: 800x1035px
10 มิ.ย. 2564 การฉีดวัคซีนโควิด-19 รวม 3 วัน นับจากวันเริ่มฉีดทั่วประเทศ 7 มิถุนายน 2564

วันที่ 9 มิถุนายน 2564  ฉีดได้ 336,674 โดส
วันที่ 8 มิถุนายน 2564  ฉีดได้ 472,128 โดส
วันที่ 7 มิถุนายน 2564  ฉีดได้ 416,847 โดส

รวม 3 วัน ฉีดได้  1,225,649 โดส

รวมสะสม (ตั้งแต่ 28 กพ) ฉีดได้ 5,443,743 โดส
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]