Home : MRI/CT scan

หน่วยเอ็มอาร์ไอ (MRI)

บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทุกสิทธิการรักษา ที่ตรวจด้วยเครื่อง 1.5 Tesla MRI โทร 0-763-3818, 0-2354-7993
Date: 23/11/2563 View: 1,644
หน่วยเอ็มอาร์ไอ (MRI) MRI/CT scan MRI/CT scan Healthserv.net
หน่วยเอ็มอาร์ไอ (MRI)
 • สถานที่ ห้องเอกซเรย์ หมายเลข 15 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 • เบอร์โทร 0-763-3818, 0-2354-7993
 • กลุ่มผู้ใช้บริการ  ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ทุกสิทธิการรักษา ที่ตรวจด้วยเครื่อง 1.5 Tesla MRI
 • วันเวลาออกตรวจ 08.00-20.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
แนวทางการนัดผู้ป่วยมาตรวจที่หน่วย MRI
 • ผู้ป่วยใน     คิวตรวจ ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของทุกวัน
 • ผู้ป่วยนอก   คิวตรวจ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ของทุกวัน
 • แนะนำให้ผู้ป่วยนัดฟังผลการตรวจ MRI กับแพทย์เจ้าของไข้ หลังการตรวจ MRI ไปแล้ว 2 สัปดาห์
แนวทางการส่งใบ Consult
ผู้ป่วยใน
 •  ผู้ป่วยใน ทุกสิทธิการรักษา ส่งใบ Consult ที่หน่วยเอกซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น G
 • ยกเว้น ในรายที่แพทย์เจ้าของไข้ ต้องการตรวจ MRI ด่วน และในผู้ป่วยฉุกเฉิน ให้แพทย์เจ้าของไข้ นำใบ Consult มาปรึกษากับรังสีแพทย์ ประจำหน่วย MRI แผนกเอกซเรย์วินิจฉัย ชั้น 2
หมายเหตุ 
 1. ผู้ป่วย ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และประกันสังคม ขอใบแจ้งราคาค่าตรวจ ที่หน่วยเอกซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น G  เพื่อนำไปดำเนินการขออนุมัติค่าใช้จ่ายสูง ให้เรียบร้อยก่อนมานัดตรวจ
 2. กรณี นัดตรวจ MRI เป็น ผู้ป่วยใน หากผู้ป่วยจำหน่ายออกจาก รพ. ให้หอผู้ป่วย โทรแจ้ง เพื่อเปลี่ยนคิวผู้ป่วย เป็นผู้ป่วยนอก
 • วันราชการ เวลา 08.00-20.00 น. โทร 0-2763-3708 MRI อาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น G
 • วันหยุดราชการ โทร 0-2763-3818 MRI หมายเลข 15 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 
ผู้ป่วยนอก
 • ผู้ป่วย ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และประกันสังคม ส่งใบ Consult และใบขออนุมัติค่าใช้จ่ายสูง ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ที่หน่วยเอกซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น G
 • ผู้ป่วย ใช้สิทธิเงินสด และกรมบัญชีกลาง ส่งใบ Consult ที่หน่วยเอกซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า  ห้องหมายเลข 15 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
 • ผู้ป่วย ทุกสิทธิการรักษา และที่มีความจำเป็นต้องระงับความรู้สึกขณะตรวจ MRI ส่งใบ Consult ที่หน่วยเอกซเรย์สนามแม่เหล็กไฟฟ้า อาคารสมเด็จย่า 90 ชั้น G 
 
แนวทางการส่งผู้ป่วยในมาตรวจที่หน่วย MRI 
 • เจ้าหน้าที่ หน่วย MRI จะโทรประสาน Case กับหอผู้ป่วย เรื่อง อาการทางคลินิกของผู้ป่วย และเวลาในการส่งตรวจโดยตรง
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปกส

315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ มหานคร 10400
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com