Home : ข่าวสารสุขภาพ

ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย - บริการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนเดินทางฟรี ตลอดเดือนธันวาคม 2563

Date: 26/12/2563 View: 977
ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย - บริการตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนเดินทางฟรี ตลอดเดือนธันวาคม 2563  ข่าวสารสุขภาพ  Healthserv.net
กรมการขนส่งทางบกร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางฟรี ตลอดเดือนธันวาคม 2563
 
กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2564 คาดว่าประชาชนจะเดินทางและใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก ขบ. จึงร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ตลอดเดือนธันวาคม 2563
  • ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทางกว่า 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง อุปกรณ์ปัดน้ำฝน ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง ท่อยาง หม้อน้ำและรอยรั่ว การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ
  • นอกจากนี้ ยังมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนหลอดไฟ หรืออะไหล่ต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าบริการ
  • รวมถึงภาคีเครือข่ายบางหน่วยงานยังให้ส่วนลดราคาอะไหล่บางรายการ
  • ประชาชนและเจ้าของรถสามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เข้ารับบริการ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวมกว่า 2,000 แห่ง หรือสังเกตป้ายประชาสัมพันธ์ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย”
 
กิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” จัดขึ้นเพื่อรณรงค์และสนับสนุนให้ประชาชนและเจ้าของรถให้ความสำคัญกับการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถ เครื่องยนต์ อุปกรณ์ส่วนควบของรถก่อนการเดินทางทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะทางใกล้หรือไกล เพื่อป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากการใช้งานรถที่สภาพไม่พร้อมหรือเครื่องยนต์ของรถทำงานผิดปกติ อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้
 
นอกจากนี้ ขบ. ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมของผู้ขับขี่ ซึ่งต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนการขับรถโดยพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย 7 - 8 ชั่วโมงก่อนขับรถ เมื่อมีอาการเหนื่อยล้าระหว่างการเดินทางควรหยุดพักในจุดที่ปลอดภัย หรือพักคนพักรถอย่างน้อยทุก 2 - 3 ชั่วโมง พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และตระหนักถึงความสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัย เพื่อให้เทศกาลปีใหม่ 2564 เป็นการเดินทางวิถีใหม่ ที่มีความสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง

กรมขนส่งทางบก สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือโทร. 02 2718888 หรือ 1584
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com