ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย Thumb HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายประกันสังคม โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้


สถานพยาบาลระดับสูง

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์
สถาบันบำราศนราดูร 
สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์
สถาบันมะเร็ง กรมการแพทย์
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์
 

สถานพยาบาลในระดับรอง (เครือข่าย)
 
กิติพรการแพทย์คลินิกเวชกรรม 
74/12 ม.13 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
 
คลินิกเวชกรรมคลองแค 
21 ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.08 9776 8422
 
คลินิกเวชกรรมหมอศักดิ์ชัย 
3/6 ม.2 ถ.พุทธมณฑลสาย 7 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.0 3432 2135
 
คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางหมอโสภณ
34/12 ม.1 ซ.วัดเทียนดัด ต.บ้านใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.0 2429 0712
 
คลินิกกระดูกและข้อ หมอคมสันต์-หมอพาณิน 
69/17 ม.1 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.09 8951 2279
 
คลินิกท่าไม้การพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
128/40 ม.5 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.09 2409 1565
 
คลินิกแปซิฟิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
129/18 ม.3 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
กรมการแพทย์ โทร.08 1813 1046
 
คลินิกรุ่งเรืองการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
75/28 ม.13 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.09 6964 6479
 
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ทะนงค์ 
66/196 ม.7 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.08 7406 9291
 
คลินิกเวชกรรมแพทย์สมศักดิ์ 
77/73-74 ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม โทร.08 1941 6709
 
คลินิกเวชกรรมพุทธมณฑลสาย 5 (หมอนภดล) 
79 ม.9 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.08 9517 8488
 
คลินิกเวชกรรมศรีสามพรานการแพทย์
42 ม.2 ถ.เพชรเกษม ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.0 3432 1953
 
คลินิกเวชกรรมสมฤทธิ์การแพทย์ 
274-275 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร โทร.0 2431 1501-2
 
คลินิกเวชกรรมเสรีการแพทย์
75/5 ม.11 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.0 2811 7959 , 08 1649 7080
 
คลินิกสาทิพย์การแพทย์ 
1338/8-9 ถ.สุคนธวิท ต.ตลาด อ.กระทุ่มแบนจ.สมุทรสาคร
โทร.0 3447 3400
 
คลินิกสิวารัตน์การแพทย์
88/8 ม.5 ซ.หมู่บ้านสิวารัตน์ 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.0 2813 5191
 
คลินิกสายห้าการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
25/41 ม.7 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
 
เพชรเกษม 91 คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์
154/4 ม.6 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
โทร.09 2409 1565
 
แพทย์สายห้าคลินิกเวชกรรม 
59/3 ม.12 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม
 
โรมันคลินิกเวชกรรม
57/25 ม.4 ซ.วัดโรมัน ต.ท่าข้าม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.0 3429 2071
 
วันวิเชียรสหคลินิก 
235/20-21 ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ
โทร.0 2421 7724
 
สหคลินิกอ้อมใหญ่รวมแพทย์ 
13/15-17 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.0 2420 6868
 
สายสี่สหคลินิก 
171 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร.08 1633 7413
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด