Home : แพคเกจ : กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด)

แพคเกจฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP) ลดปวด ฟื้นฟูปัญหาข้อเข่า เส้นเอ็น

ราคา 7,900 - 11,900
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 16/06/2563 View: 3,569
แพคเกจฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP) ลดปวด ฟื้นฟูปัญหาข้อเข่า เส้นเอ็น  กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) Healthserv.net
ทางเลือกใหม่ในการรักษาฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP) ลดปวดและช่วยฟื้นฟู ผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อเข่าหรือเส้นเอ็น
 
ปลอดภัยเนื่องจากเป็นเลือดของผู้ป่วยเอง โดย Growth Factor คือ สารที่จะไปช่วยกระตุ้นให้ร่างกายเกิดระบวนการซ่อมแซมตัวเอง
 
แพคเกจฉีดเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP) ลดปวด ฟื้นฟูปัญหาข้อเข่า เส้นเอ็น  กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) Healthserv.net
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลลาดพร้าว
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลลาดพร้าว ปกส

2699 ถนนลาดพร้าว แขวง คลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
แพคเกจผ่าตัดศูนย์กระดูกและข้อ...
เริ่มต้น 21,000
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
แพคเกจผ่าตัดศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า...
ราคา 290,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com