กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร

Apr 05, 2021 376

พื้นที่ปลูก 48 ตารางเมตร มีเป้าหมายปลูก 2 รอบๆ ละ 50 ต้น ภายในโรงเรือนปิด มีรั้วล้อมรอบ พร้อมมีระบบการดูแลความปลอดภัย เริ่มปลูกต้นกล้ากัญชาอายุ 1 เดือนเศษ

กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img1 size: 900x675 px
กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img2 size: 900x675 px
กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img3 size: 900x675 px
วันนี้ (5 เม.ย.2564) ณ โรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร เลขที่ 222 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ การปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางผึ้ง ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานที่มาของโครงการ ดร.สฤษพงศ์  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
 
            วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร เป็นแห่งแรกของจังหวัดกระบี่ ที่ได้รับอนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพื้นที่ปลูก 48 ตารางเมตร มีเป้าหมายปลูก 2 รอบๆ ละ 50 ต้น ภายในโรงเรือนปิด มีรั้วล้อมรอบ พร้อมมีระบบการดูแลความปลอดภัยที่จะทำให้มั่นใจว่ากัญชาที่ปลูกขึ้นได้รับการตรวจสอบ เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการสูญหาย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางผึ้งร่วมกับวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร ร่วมปลูกต้นกล้ากัญชาอายุ 1 เดือนเศษ  จำนวน  50 ต้น ในโรงเรือน มีเป้าหมายเพื่อผลิตวัตถุดิบกัญชาส่งให้กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในการนำไปผลิตยาที่มีส่วนผสมของกัญชาแจกจ่ายให้สถานบริการภาครัฐ
 
            นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนเรื่องกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดแต่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ยกระดับให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ได้ ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะผลักดันการวิจัยพันธุ์กัญชาที่เหมาะสมกับประเทศไทยให้เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถนำต่อยอดในการให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกัญชา
 
            ขณะที่เกษตรกรชาวจังหวัดกระบี่ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนมีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก มี 30 แห่ง ที่จะแจ้งจดทะเบียนเพิ่มเติมการปลูกกัญชาต่อหน่วยงานภาครัฐเพื่อดำเนินการต่อไป

วาสนา บัวทอง /สวท.กระบี่ รายงาน
 
 
กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img4 size: 825x549 px
กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img5 size: 829x547 px
กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img6 size: 826x539 px
กระบี่ กัญชาต้นแรก รพ.สต.บ้านบางผึ้งและวิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img7 size: 825x547 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โรงพยาบาลขอนแก่น
ตรวจโควิด-19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com