Home :

คลินิกระบบประสาทวิทยาในเด็ก

ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ
รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมายเท่านั้น (ผู้รับบริการสามารถติดทำประวัติที่จุดคัดกรอง ชั้น 2 แล้วสามารถทำนัดหมายได้ที่หน่วยกุมารฯ ชั้น 3 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการเท่านั้น )
ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมาย(Walk in) ติดต่อจุดคัดกรองที่เวชระเบียนชั้น 2 พบกุมารแพทย์เพื่อตรวจร่างกายพร้อมวินิจฉัยโรคก่อน
ที่ตั้ง
คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

เวลาทำการ
วันพุธ สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือนเท่านั้น เวลา 09.00-12.00 น.
Date: 10/10/2563 View: 502
ให้บริการดูแลผู้ป่วยโรคระบบประสาทและกล้ามเนื้อในเด็ก โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อการรักษาดูแล ตรวจวินิจฉัย รักษา และติดตามผล เด็กที่มีความผิดปกติทางด้านสมอง ไขสันหลัง เส้นประสาทและกล้ามเนื้อ เช่น -ปวดศรีษะเฉียบพลันหรือเรื้อรัง (Headaches)และปวดศีรษะแบบไมเกรน(Migraine) -เวียนศีรษะบ่อย ๆ โดยไม่ทราบสาเหตุ (vertigo) -โรคลมชัก (Epilepsy, Seizure) -โรคติดเชื้อทางระบบประสาท เยื้อหุ้มสมองอักเสบ สมองอักเสบ (meningitis, encephalitis) -เลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมอง สมองพิการ (Cerebral palsy) -ขนาดศรีษะผิดปกติ (Macrocephaly/Microcephaly) -กล้ามเนื้ออ่อนแรงจากสาเหตุต่างๆ การเคลื่อนไหวผิดปกติ (อาการเซ ทรงตัวไม่อยู่ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายอยู่ไม่นิ่ง Abnormal involuntary movement) -ภาวะความผิดปกติของระบบประสาทด้านการเคลื่อนไหวและพัฒนาการ(cerebral palsy) -พัฒนาการช้า หรือพัฒนาการถดถอย (เพื่อหาสาเหตุทางระบบประสาท) -โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ (movement disorder) -โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (neuropathy) รับเฉพาะ ผู้ป่วยเด็กแรกเกิด – 15 ปี เครื่องมือพิเศษ / การให้บริการพิเศษ ข้อกำหนด / เงื่อนไขพิเศษ รับเฉพาะผู้ป่วยนัดหมายเท่านั้น (ผู้รับบริการสามารถติดทำประวัติที่จุดคัดกรอง ชั้น 2 แล้วสามารถทำนัดหมายได้ที่หน่วยกุมารฯ ชั้น 3 เฉพาะวันจันทร์ – วันศุกร์ ในเวลาราชการเท่านั้น ) ผู้ป่วยที่ไม่ได้นัดหมาย(Walk in) ติดต่อจุดคัดกรองที่เวชระเบียนชั้น 2 พบกุมารแพทย์เพื่อตรวจร่างกายพร้อมวินิจฉัยโรคก่อน ที่ตั้ง คลินิกกุมารเวชศาสตร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก เวลาทำการ วันพุธ สัปดาห์ที่ 1, 3, 5 ของเดือนเท่านั้น เวลา 09.00-12.00 น.
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาส ปกส

888 ถนน บรมราชชนนี ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]