ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลรัฐ ระดับรพ.ศูนย์ และ รพ.ทั่วไป

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลรัฐ ระดับรพ.ศูนย์ และ รพ.ทั่วไป Thumb HealthServ.net
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลรัฐ ระดับรพ.ศูนย์ และ รพ.ทั่วไป ThumbMobile HealthServ.net

ปัจจุบันสถานพยาบาลรัฐในทุกระดับทั้งในกรุงเทพและทุกจังหวัด มีการเปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเป็นส่วนใหญ่ แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันในคลินิก/สาขาการแพทย์ที่เปิดให้บริการ ประชาชนที่ต้องการรับบริการต้องตรวจสอบกับโรงพยาบาลอีกครั้ง เพื่อความสะดวกของประชาชน เราได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของคลินิกนอกเวลาราชการของสถานพยาบาลรัฐ ในหลายระดับ มาไว้ที่นี่ (รพ.รัฐขนาดใหญ่ในกรุงเทพและรายจังหวัด สถาบันการแพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป)

รายชื่อและรายละเอียด คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ สถานพยาบาลรัฐ จำแนกได้ดังนี้

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาลสังกัดคณะแพทย์/มหาวิทยาลัย


คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการโรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์หน่วยบริการสังกัดกรมสุขภาพจิต

คลินิกพิเศษนอกเวลาในรพ.ทั่วไป จำแนกตามเขตสุขภาพ

ประเทศไทยจำแนกเขตสุขภาพเป็น 13 เขต โดยเขต 13 คือเฉพาะกรุงเทพมหานคร ส่วนเขตสุขภาพ 1-12 เริ่มตั้งแต่ภาคเหนือลงสู่ภาคใต้

เขตสุขภาพที่ 1
 
 

เขตสุขภาพที่ 2

 
 


เขตสุขภาพที่ 3

 
 เขตสุขภาพที่ 4

 
 

เขตสุขภาพที่ 5

 
 


เขตสุขภาพที่ 6

 
 

เขตสุขภาพที่ 7

 
 

เขตสุขภาพที่ 8

 
 
 

เขตสุขภาพที่ 9

 
 

เขตสุขภาพที่ 10

 
 


เขตสุขภาพที่ 11

 
 


เขตสุขภาพที่ 12

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด