× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ยาฟ้าทะลายโจร มีฤทธิ์เสริมระบบภูมิคุ้มกันในภาพรวม

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

ยาสมุนไพร ฟ้าทะลายโจร มีข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติคือ บรรเทาอาการเจ็บคอ และบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) โดยมีข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิก/คลินิก พบว่า ฟ้าทะลายโจรทำให้ความรุนแรงอาการต่าง ๆ ของไข้เจ็บคอ และโรคหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสลดลง และหายเร็วขึ้น

 
ยาฟ้าทะลายโจร 
 
ข้อบ่งใช้ 
 
 • บรรเทาอาการเจ็บคอ
 • บรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เช่น เจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
 
ขนาดและวิธีใช้
บรรเทาอาการหวัด เจ็บคอ รับประทานครั้งละ 1.5 - 3 กรัม วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน
 

ข้อห้ามใช้
 
 • ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
 • ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และให้นมบุตร
 • ห้ามใช้ฟ้าทะลายโจรสำหรับแก้เจ็บคอในกรณี ดังต่อไปนี้
  • ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อ Streptococcus group A
  • ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคไตอักเสบ เนื่องจากเคยติดเชื้อ Streptococcus group
  • ในผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจรูห์มาติค
  • ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากมีการติดเชื้อแบคทีเรีย และมีอาการรุนแรง เช่น มีตุ่มหนองในคอ มีไข้สูง และหนาวสั่น
 
 
 
คำเตือน
 
 • หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจทำให้แขนขา มีอาการซาหรืออ่อนแรง
 • หากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน  3 วันแล้วไม่หาย หรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยาควรหยุดใช้ยาและพบแพทย์
 • ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และ ยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
 • ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้
 • อาการไม่พึงประสงค์ อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะและอาจเกิดลมพิษได้
article image2 - HealthServ
 

ยาฟ้าทะลายโจรกับโรคโควิด-19

ยาฟ้าทะลายโจรรับประทานป้องกันโควิด 19 ได้หรือไม่?
ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการยืนยันว่า สามารถรับประทานฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันโควิด 19 พบฤทธิ์ในการเสริมระบบภูมิคุ้มกันในภาพรวม แต่ไม่เฉพาะเจาะจงต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 และการศึกษาในหลอดทดลองพบว่าไม่มีฤทธิ์ในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด 19 เข้าสู่เซลล์ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้รับประทานเพื่อป้องกันโควิด 19
 
หมอวินิจฉัยแล้วว่าติดเชื้อโควิด 19 จะรับประทานยาฟ้าทะลายโจรได้หรือไม่?
รับประทานได้ตามขนาดที่แพทย์สั่ง และอยู่ในการดูแลของแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ โรงพยาบาล 9 แห่ง ได้นำฟ้าทะลายโจรร่วมรักษาในผู้ป่วยโควิด 19 ที่อาการไม่รุนแรงกว่า 300 คน อาการดีขึ้น ไม่พบผลช้างเคียงรุนแรง สำหรับประชาชนไม่ควรนำไปใช้เอง เนื่องจากมีข้อห้าม ข้อควรระวัง ซึ่งต้องศึกษาและใช้อย่างถูกต้องตามปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม
 
ประชาชนสามารถใช้ยาฟ้าทะลายโจรได้อย่างไร?
ใช้ได้ทันทีเมื่อมีอาการของโรคหวัดทั่วไป เช่น ไข้ ไอ เจ็บคอ หากใช้ติดต่อกัน 3 วันแล้ว อาการไม่ดีขึ้น ควรพบแพทย์
ยาสมุนไพร “ฟ้าทะลายโจร” มีสารกลุ่ม diterpene  lactones ข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติคือ บรรเทาอาการเจ็บคอ และบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) โดยมีข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิก/คลินิก พบว่า ฟ้าทะลายโจรทำให้ความรุนแรงอาการต่าง ๆ ของไข้เจ็บคอ และโรคหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสลดลง และหายเร็วขึ้น


ขนาดและวิธีใช้
เมื่อมีอาการหวัด หรือไข้เจ็บคอ คือรับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม –2 กรัม วันละ4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอนข้อห้ามใช้ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจรห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได้ข้อควรระวังหากใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรงหากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยาควรหยุดใช้และพบแพทย์ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)


ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ CytochromeP450 (CYP 450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP 1A2, CYP 2C9 และCYP 3A4จากกรณีมีข้อมูลฟ้าทะลายโจรสามารถยับยั้งเชื้อก่อโรคโควิด-19ในหลอดทดลอง แต่เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคโควิด-19ดังนั้น แนะนำให้ใช้ฟ้าทะลายโจรตามบัญชียาหลักแห่งชาติ คือ ผู้ที่มีอาการหวัด หรืออาการคล้ายโรคไข้หวัด ควรรับประทานตามคำแนะนำในบัญชียาหลักแห่งชาติ คือ1,500มก. (แคปซูลละ 350 มก. จำนวน 4 แคปซูล) วันละ 4 ครั้ง หรือสารสกัดฟ้าทะลายโจรครั้งละ 20 มก. วันละ 3 ครั้ง และหากรับประทาน 2 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์ เพื่อวินิจฉัยเพิ่มเติมและไม่ใช้เพื่อป้องกันโรคในรายที่ไม่มีอาการ
 
 
ข้อแนะนำ:

1.ใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอ และบรรเทาอาการของโรคหวัด (common   cold) โดยควรเริ่มรับประทานทันทีเมื่อเริ่มมีอาการ หากรับประทานเกิน 2-3 วันแล้วอาการไม่ดีขึ้นหรือมีอาการรุนแรงขึ้นหรือมีอาการแพ้ให้หยุดใช้ยาและปรึกษาแพทย์ทันที

2.ไม่ใช้ฟ้าทะลายโจรในหญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร

3. ไม่ใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บคอเนื่องจากติดเชื้อแบคทีเรีย เช่นStreptococcus group A

4.ควรระมัดระวังการใช้ในผู้ป่วยที่ใช้ยาสลายลิ่มเลือดและยาลดความดันโลหิต เนื่องจากอาจเสริมฤทธิ์กันได้

เอกสารอ้างอิง
1.ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑หน้า 262-2632.Monographs of Selected Thai Materia Medica Volume 1.2009:2333.Caceres DD, Hancke JL, Burgos RA, et al. Prevention of common colds with Andrographis paniculata dried extract. A pilot double blind trial. Phytomedicine 1997;4(2):101-4. 
 
 
 
article image3 - HealthServ
 
 

รับประทานฟ้าทะลายโจรและยาพาราเซตามอลร่วมกันได้หรือไม่ 

 
การรับประทานฟ้าทะลายโจรและยาพาราเซตามอลร่วมกัน ในผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด สามารถรับประทานร่วมกันได้ แต่ไม่ควรรับประทานร่วมกันติดต่อเป็นเวลานานเนื่องจากอาจส่งผลต่อการเสริมความเป็นพิษต่อตับมากขึ้น หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 3 วัน ควรไปพบแพทย์
 
ข้อเท็จจริง: ยาสมุนไพร“ฟ้าทะลายโจร” มีสารกลุ่ม diterpene  lactonesข้อบ่งใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติคือ บรรเทาอาการเจ็บคอ และบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold)โดยมีข้อมูลการศึกษาวิจัยพรีคลินิก/คลินิก พบว่า ฟ้าทะลายโจรลดความรุนแรงอาการต่าง ๆของไข้เจ็บคอ และโรคหวัดที่เกิดจากเชื้อไวรัสขนาดและวิธีใช้เมื่อมีอาการหวัด หรือไข้เจ็บคอ คือรับประทานครั้งละ500 มิลลิกรัม –2 กรัม วันละ4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจรห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได้ข้อควรระวังหากใช้ยานี้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรงหากใช้ฟ้าทะลายโจรติดต่อกัน 2-3 วัน แล้วไม่หาย หรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยาควรหยุดใช้และพบแพทย์ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาลดความดันเลือดเพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ควรระวังการใช้ยานี้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ CytochromeP450 (CYP 450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP 1A2, CYP 2C9 และCYP 3A4พาราเซตามอล (Paracetamol)เป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดและช่วยลดไข้ โดยนิยมใช้เพื่อรักษาอาการปวดทั่วไป อาการปวดศีรษะ หรือไข้หวัดใหญ่ โดยยาชนิดนี้จัดเป็นยาสามัญประจำบ้านเพราะสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาของแพทย์
 
 
ขนาดและวิธีใช้
ไม่ควรใช้ยาเกินครั้งละ 500-1,000 มก.ต่อ 4-6 ชั่วโมง และไม่ควรเกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อวันคำเตือนในการใช้ยาพาราเซตามอลผู้ที่มีประวัติเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและโรคตับ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาพาราเซตามอลในทุกกรณีจากการสืบค้นข้อมูลพบว่าการรับประทานฟ้าทะลายโจรร่วมกับพาราเซมอลสามารถกระทำได้ในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่ควรรับประทานร่วมกันติดต่อกันเป็นเวลานานเนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีรสขม จัดเป็นยาเย็น จะมีผลต่ออวัยวะที่สร้างความร้อน เช่น ตับ ทำให้สมรรถภาพของตับด้อยลงซึ่งหากมีการใช้ร่วมกับยาพาราเซตามอลอาจส่งผลเสริมฤทธิ์ความเป็นพิษต่อตับเพิ่มขึ้นข้อแนะนำ: การรับประทานฟ้าทะลายโจรและยาพาราเซตามอลร่วมกัน ไม่ควรรับประทานร่วมกันติดต่อเป็นเวลานานเกินไป หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2-3 วัน ควรไปพบแพทย์
 
 
 Reference
ข้อมูล/ภาพจาก
มีผู้อ่านล่าสุด
ข่าว/บทความล่าสุด
ทั้งหมด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง