ข่าวสุขภาพ
ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิค งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ม.รังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์

ม.รังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ HealthServ.net
ม.รังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ HealthServ.net

ม.รังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์

ม.รังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ HealthServ
การแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต เปิดสอนวิชา “กัญชาศาสตร์ทางการแพทย์”
 
            วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทย มุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การปรุงยาและการใช้ตำรับยาไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ 
 
            นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ได้เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ โดยปรับปรุงหลักสูตรการแพทย์แผนไทย เพิ่มเนื้อหากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โครงสร้างตำรับยาไทย การอ่านสรรพคุณตามกลไกตรีธาตุ การปรุงตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ การใช้ตำรับยาสำเร็จรูปที่เข้ากัญชา ในการบำบัด ป้องกัน และส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งบูรณาการศาสตร์กัญชากับสุขภาพและความงาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพรอื่นๆ การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบกัญชาและผลิตภัณฑ์ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มตลาดไทย นวัตกรรมสมุนไพร ฝึกปฏิบัติการปรุงยาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากตำรับที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ
 
            “นอกจากนี้ กัญชาเป็นเภสัชวัตถุหนึ่งที่จัดการเรียนการสอนในวิชาเภสัชกรรมไทย และการใช้ตำรับกัญชาในวิชาเวชกรรมไทย โดยด้านเวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย เรียนจากหลักพื้นฐาน ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพ เพิ่มการฝึกปฏิบัติ เน้นการตรวจวินิจฉัยอาการโรค บูรณาการศาสตร์การแพทย์แผนไทยเพื่อการรักษาโรค การฟื้นฟู การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพและชะลอวัย  การพัฒนาคุณภาพ การบริหารจัดการร้านยาและคลินิกการแพทย์แผนไทย  และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื่อสุขภาพ รวมถึงนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านสุขภาพ
 
            สำหรับการเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพ ให้มีความรู้ความสามารถและทักษะ ตามมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ เป็นการต่อยอดความรู้ให้ผู้ประกอบการหรือผู้สนใจนำไปพัฒนางานหรือการให้บริการเชิงสุขภาพ  รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจการแพทย์แผนไทย เพื่อนำไปใช้ในการดูแลส่งเสริมสุขภาพ หรือให้บริการสุขภาพ” คณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก กล่าว
 
ม.รังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ HealthServ

หลักสูตรมีให้เลือกเรียนดังนี้

1)  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย และเวชกรรมไทย ระยะเวลาเรียน 3 ปี เป็นภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์ วันอาทิตย์ 
  • เมื่อเรียนจบปีที่ 2 ส่งสอบใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพ แพทย์แผนไทย ประเภทเภสัชกรรมไทย
  • เมื่อเรียนจบปีที่ 3 ส่งสอบใบประกอบโรคศิลปะวิชาชีพ แพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย
2)  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (การแพทย์แผนตะวันออก) ระยะเวลาเรียน  4 ปี  เป็นภาคปกติ เรียนวันธรรมดา
 
          โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะเป็นเภสัชกรแผนไทยที่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเภสัชกรรมไทย สามารถทำงานในโรงงานผลิตยาแผนไทย ร้านขายยาแผนไทย หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์สมุนไพร เป็นแพทย์แผนไทย ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยด้านเวชกรรมไทย สามารถทำงานในสถานพยาบาลและเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยของตนเอง และสามารถเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ
 
 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก โทร. 089-770-5862, 096-118-4424 หรือ  Facebook : วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก ม.รังสิต

21 เมษายน 2563
ม.รังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ HealthServ
ม.รังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ HealthServ
ม.รังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ทางการแพทย์ HealthServ

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหาอ่านล่าสุด